พอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พอเพียง คือ พอใจในสิ่งที่ตนมี  รำ่รวยอยู่ที่นำ้ใจ  ไม่ใช่เงินทอง

ความเห็น

 

เห็นด้วยคะ ขอบคุณคะ

ขอบคุณที่ยังมีคนพอเพียงค่ะ