ส่งการบ้าน...พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

น้อยหน่าสีม่วง ส่งการบ้านคุณลุงโรสค่ะ ได้รับเมล็ดพันธุ์มาจากคุณลุงค่ะ มีทั้งหมด 2  ต้นค่ะ ปลูกมาก็ 2 ปีกว่าๆค่ะ

 

 

                      บวบพวง

ได้รับเมล็ดจากจี้ดิ้ว

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                             มะเขือย่าน

นำเมล็ดมาจากงานวันเกิดเว็ปที่พัทลุง ส่งการบ้านท่านประธานแจ้ว และนี่คือผลผลิตที่ได้

สมาชิกมาเยี่ยมเยียน พร้อมจัดการแกงส้มเขือย่าน

ลูกที่เก็บเมล็ดพันธุ์

 

 

 

 

ส่งครบแล้ว 3 อย่างเป็นการบ้านที่ภาคภูมิใจค่ะ ขอจบหลักสูตรเลยแล้วกันน่ะค่ะ คุณครู  และขอแจกเมล็ดพันธุ์บวบพวง 10 ท่าน มะเขือย่าน 5 ท่านค่ะ

ความเห็น

รบกวนขอบวบพวง 7/10 และถ้าพอมีมะเขือย่านเหลือขอลองเอามาปลุกบ้างนะคะ ไม่เคยเห็นและทานค่ะ ขอบคุณค่ะ

ส่งที่อยู่มาทางฝากข้อความน่ะค่ะ 10/10 เมล็ดบวบพวงค่ะ

อยากได้เมล็ดพันธุ์น้อยหน่าสีม่วงค่ะ

เมล็ดพันธุ์น้อยหน่าม่วงยังไม่มีค่ะ เพราะเพิ่งติดผลค่ะ

ปิดแจกมะเขือย่านและบวบพวงแล้วน่ะค่ะ

หน้า