ลองทำบล็อก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ลองทำบล็อก  มะเขือใหญ่ครับ

ความเห็น

มะเขือขาวหรือลายคะ

มะเขือสมบูรณ์นะคะลูกสวยด้วย 

ก็ได้แล้ว ทั้งรูปประจำตัว และลงบล็อก เพิ่มภาพเพิ่มเนื้อหาก็สมบูรณ์ครับ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ขอบคุณครับ ทั้งป้าเล็กและลงเสิน ที่วะมาชมครับ ต้นมะเขือใหญในรูปที่ผมถ่ายมาลูกใหญมากครับ แต่ได้แค่ถ่ายครับ เพราะเขากำลังจะขยายพันครับขอชื้อก็ไม่ขายครับ  ผมผึ่งเคยเห็นคับ  ที่ไรองุ่นชิลเอร์เล พัทยาครับ  เขาพึ่งนำเมาครับ  

ขอบคุณครับ ทั้งป้าเล็กและลงเสิน ที่วะมาชมครับ ต้นมะเขือใหญในรูปที่ผมถ่ายมาลูกใหญมากครับ แต่ได้แค่ถ่ายครับ เพราะเขากำลังจะขยายพันครับขอชื้อก็ไม่ขายครับ  ผมผึ่งเคยเห็นคับ  ที่ไรองุ่นชิลเอร์เล พัทยาครับ  เขาพึ่งนำเมาครับ  

เป็นกำลังใจให้นะคะ ต่อไปก็จะได้มีผลผลิตของตนเองลงบล็อกเรื่อย ๆ
จะคอยติดตามค่ะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอมาใส่ส้มตำด้วยค่ะ น่ากรอบอร่อยจัง

ลองลงหลาย ๆ รูปนะคะ

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง