ทอศรัทธา...

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 พนิดาเดินทาง...ตามหาผ้าทอ...อุตรดิตถ์ ตามเนื้อเพลง อีกแล้วนะค่ะ....

 

ฟ้าลับแล ยามอรุณ หมอกละมุน สยายทอม่านบาง 
เช้าตระการม่านหมอกจาง แสงสว่างยามสายจ้าแจ่ม 
ฝนโปรยปราย ยามบ่ายเพียง เลี้ยงพงไพรไม่เปลี่ยนแปลง 
จวบตะวันลับลายามแลง คราย่ำเย็นสนธยาเยือน

ล้านนาบูรพา ผ่านเวลาไม่ลับเลือน ลับแลง แสงลาตะวันรอน
ลับแลไม่ร้างลา สองธิดายังเอื้ออาทร สุมาลายินดี สุมาลีปรีดา 
ผ้าทอลับแล ยังเรืองรอง 

ฟ้าลับแลไม่เปลี่ยนแปลง ฟ้าลับแลงเพียงตะวัน 
รักในใจไม่เปลี่ยนผัน สรรค์ลวดลายไม่ร้างลา

สวยตระการงานกี่ทอ สองมือรอทอศรัทธา 
ปัจจุบันฟื้นคืนชีวา อดีตทวนหวนมารื่นรมย์

*ลวดลายหงส์ นกสร้อย ขอหงาย ลายนาค 
ไทรย้อย สร้อยดอกหมาก เครือวัลย์
แปดขอโบราณ ค้างเทียน กลีบจันทร์ 
สุมาลายินดี สุมาลีปรีดา ผ้าทอลับแล ยังเรืองรอง ฝนโปรยปรายยามบ่ายเพียง เลี้ยงพงไพรไม่เปลี่ยนแปลง 
จวบตะวันลับลายามแลง คราย่ำเย็นสนธยาเยือน 
ฟ้าลับแล ยามอรุณ หมอกละมุน สยายทอม่านบาง 
เช้าตระการม่านหมอกจาง เรื่อเรืองแสงสว่าง พร่างพราย 
ขับลวดลายผ้าทอ...ลับแล

เดินทางตามหาผ้าทอ...ลับแล แต่ไม่เจอค่ะ  เแต่กลับเจอบ้านร้าง...แต่มากด้วยความงามด้านสถาปัตย์กรรมที่สวยงามมากด้วยศิลปะ แทนค่ะ

ดูจากภายนอก....ยังสวยมากๆเลยนะค่ะ 

งดงามด้วยศิลปะล้านนา...ทุกมุมมองเลยทีเดียว...

 ศิลปะบนกำแพงบ้าน และ ลวดลายของกำแพงบ้าน สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่สวยงามได้อย่างงดงาม....

 

ม่อนลับแล....ม่อนลับแลเป็นทั้ง ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และ ร้านจำหน่ายของฝากพื้นเมือง

ซึ่งรวบรวมผ้าทอพื้นเมืองลับแลจากอดีตสู่ปัจจุบัน บ้านของฝากม่อนลับแล จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง
ผ้าทอพื้นเมือง อาหารและของฝากเอกลักษณ์เมืองลับแล ผลไม้ตามฤดูกาล และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เส้นทางวัฒนธรรมเมืองลับแล บริการนำเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม และ ตำนานเมืองลับแลด้วยจักรยาน พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ชมโบราณสถาน และ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมการขนส่งผลไม้ข้ามภูเขาด้วยลวดสลิงแห่งเดียวในประเทศไทย และ
อิ่มอร่อยกับทุเรียนเลิศรส พันธุ์หลงลับแล และ หลินลับแล ลางสาด ลองกอง และ ลางกอง

ดินแดนแห่งผลไม้อันได้ชื่อว่า “ภูเขากินได้

นางแบบ-นายแบบ ตัวน้อย 

พิพิธภัณฑ์ผ้าลับแล  ของ คุณกัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ บนเส้นทางถนนไปน้ำตกแม่พูล
เพียงได้เห็นลายผ้า... ทำไมถึงทอลายเช่นนี้ก็ซาบซึ้ง ต้องให้เวลาดูผ้าที่นี่นานเป็นพิเศษ ที่สำคัญยังทอจริงๆ  ให้ดู ทำจริงทอใหม่โดยใช้ลายผ้าแบบเดิม อนุรักษ์ของเก่าไว้ให้คงอยู่....

 การทอผ้าของจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีนอกจากชนพื้นเมืองแล้วยังมี ชาวไทยวน ซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนในสมัยอยุธยา จากคำบอกเล่า...

ได้ ความว่าชาวไทยวนที่อพยพมานั้นแบ่งออกเป็นสองพวก พวกหนึ่งตั้งหลัก แหล่งที่อำเภอลับแล

อีกพวกหนึ่งไปอยู่ที่หมู่บ้านน้ำอ่าง อำเภอตรอน ชาวลาวซึ่งถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

ชาวไทยพวน จากการที่มีการอพยพโยกย้าย ทำให้มีการนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตต่างๆ เข้ามา

การทอผ้าจึงเป็นวัฒนธรรมที่ถูกนำเข้ามาด้วย ผ้าทอของอุตรดิตถ์จะมีทั้งผ้าฝ้าย และ ผ้าไหม ปัจจุบันจะย้อมด้วยสีเคมี

ลักษณะการทอของจังหวัดอุตรดิตถ์มีทั้ง จก ขิด และ มัดหมี่ ลวดลายต่างๆ บนผืนผ้านั้นเกิดจากเรื่องราวในวิถีชีวิต และธรรมชาติรอบตัว

ลวดลายของผ้าซิ่นตีนจกและผ้าอื่นๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีหลายลาย เช่น ลายหงส์ใหญ่ ลายขอกระเบื้อง ลายดาวดึงส์ ลายขอลามก้าน

ลายดอกเคี๊ยะ ลายแปดขอ ลายงูเหลือม ลายเก็ดทะหวา ลายผักแว่น ลายนาค ลายสิงห์แหงแหว ลายก้ามปู ลายผีเสื้อ เป็นต้น

ผ้าที่ทอกันนั้นส่วนใหญ่เป็นผ้าซิ่น แต่มีการทอผ้าชนิดอื่นบ้าง เช่น ผ้าห่ม ผ้าหน้าหมอน ผ้าล้อ ผ้าสไบ เป็นต้น

*ลวดลายหงส์ นกสร้อย ขอหงาย ลายนาค 
ไทรย้อย สร้อยดอกหมาก เครือวัลย์
แปดขอโบราณ ค้างเทียน กลีบจันทร์

   .... ลับแลใช่แลลับแล้วแลหาย          ยังสืบสายงานศิลป์ไม่สิ้นสูญ
    วัฒนธรรมพื้นบ้านยังสมบูรณ์        ยังเพียบพูนใจรักษ์ประจักษ์ใจ....

ม่อนลับแล

ที่ตั้ง : 98 หมู่ 6 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ของฝาก ผ้าทอพื้นเมือง แสดงผ้าซิ่นตีนจก อายุกว่า 100 ปี
ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ริมทางบนเส้นทาง อ.ลับแล-น้ำตกแม่พลู

ดำเนินงานเอง โดย คุณกัญญาวีร์ (จิตตรา) ศิริกาญจนารักษ์

โทร.055-431439, 081-7852477

"ลับแล"
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์ มากกว่าการเป็นแค่อำเภอเล็กๆของเมืองทางเหนือ ในอดีตอุตรดิตถ์...มักเป็นแค่เมืองผ่านที่ผู้คนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป...

บล๊อกหน้าพนิดาจะพาไปเที่ยวไหนโปรดติดตามนะค่ะ... 

ขอบคุณ...ข้อมูลจากการท่องเที่ยวอุตรดิตถ์

ขอบคุณ...สมาชิกบ้านสวนพอเพียง...ที่เข้ามาอ่านบล๊อกของพนิดานะค่ะ

ขอบคุณ...ผู้ใหญ่โสทร...ที่สร้างบ้านที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพ และ การแบ่งปัน....

 

ความเห็น

จอหนังเหมือนดุ ไอแพ๊ด จำขนาดไม่ได้ 55

ได้ความรู้ มากมาย ข้อมูล สุดยอด  คิดถึงคุณป้าพนิดา นะค่ะ 

 

 

คิดถึงเหมือนกันจร้า...คราวหน้า ต้องไปให้เจอน๊าตามเพลงเลย...

รักษาตัวรักษาสุภาพด้วย ป้า 

เข้ามาเยี่ยมชมชอบบ้านแบบนี้จังเลย

ขอบคุณมากค่ะ...ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเชิญตาม... พนิดาไปเที่ยวด้วยกันนะค่ะ

สวัสดีครับ
ขอบคุณข้อมูลและภาพผ้าทอสวย ๆ

*ลวดลายหงส์ นกสร้อย ขอหงาย ลายนาค 
ไทรย้อย สร้อยดอกหมาก เครือวัลย์
แปดขอโบราณ ค้างเทียน กลีบจันทร์

 .... ลับแลใช่แลลับแล้วแลหาย          ยังสืบสายงานศิลป์ไม่สิ้นสูญ
    วัฒนธรรมพื้นบ้านยังสมบูรณ์        ยังเพียบพูนใจรักษ์ประจักษ์ใจ....

สวัสดีครับ

 

 

ภาพนี้วิวบ้านลุงเรินเหรอคะ ร่มรื่นดีจังเลย

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

สวัสดีครับน้าอารีย์
ภาพนี้ไม่ใช่วิวบ้านลุงเรินหรอกครับ
ลุงเรินยังไม่มีบ้านครับ
ขณะนี้ลุงเรินพักอยู่บ้านหลวงครับ
แต่ไม่ใช่บ้านในภาพนี้นะครับ
สวัสดี ขอบคุณครับ

 

หน้า