แม่บอกปลูกไว้กินเองไม่ต้องชื้อเขากิน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แปลงผักของแม่ปลูกไว้กินเอง

ไม่ต้องดูแลอะไรมาก

ปลูกทุกอย่าง

ถ่านก็เผาใช้เอง

มีควายด้วยครับเลี้ยงไว้เอามูลทำปุ๋ยใส่ผัก

 

ความเห็น

เห็นด้วยครับ ปลูกที่อยากกิน กินที่ได้ปลูก

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ยอดเยี่ยมค่ะ

***Sweet pea***

   คิดดี ... ทำยิ่งดี ... อย่างนี้ คือยอดแห่งแม่

หน้า