พ่อของแผ่นดิน

หมวดหมู่ของบล็อก: พ่อของแผ่นดิน

ชีวิตที่เพียงพอพ่อพร่ำสอน
ทั้งหลับนอนกินอยู่รู้ใช้จ่าย
ทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกาย
อย่างมงายยึดมั่นนั่นมายา

มีข้าวปลาอาหารทานเต็มอิ่ม
มีรอยยิ้มรายล้อมอยู่พร้อมหน้า
มีความรักเป็นทุนอุ่นกายา
แม้ไม่มีเงินตราใช่ว่าจน

ด้วยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
จึงมีกินมีใช้ไม่ขัดสน
พ่อสอนไว้ให้รู้สู้อดทน
จึงผ่านพ้นทุกข์เข็ญเห็นแนวทาง

ชีวิตที่พอเพียงเลี้ยงตัวได้
พ่อทำให้ได้เห็นเป็นแบบอย่าง
ทุกโครงการพ่อเน้นไม่เว้นวาง
พ่อผู้สร้างชีวิตใหม่ให้แผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าในนามสมาชิกเวบบ้านสวนพอเพียง

 

 

 เกรดิตกลอน : http://www.klonthai.com/tag/กลอนถวานพระพร

 

ความเห็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อินเนียร์ สมช.เวบบ้านสวนพอเพียงฯขอเดินตามรอยฝ่าพระบาท


ข้าพเจ้าจักเทิดทูลและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า และจักปฎิบัติตามคำสอนทุกประการ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 

ทรงพระเจริญ  ขอเดินตามรอยพ่อ   เพื่อความสุขของชีวิต  

ทรงพระจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ความสะดวกสบายมีขาย แต่ความสุขเงินซื้อไม่ได้ เพราะความสุขมิใช่เงิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ถึงจะเกิดมา เป็นได้แค่ลากหญ้า แต่จะไม่ท้อตามรอยพ่อที้ยิ้งใหญ่ อยู่ย่างพอเพียงย่างบ้านสวนสุขใจ ขอแค่ใจเป็นสุขก็เกินพอ

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง

Laughingทำวันนี้ให้ดีที่สุด เวลาชีวิตน้อยลงทุกวัน

ทรงพระเจริญ

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ลูกจะน้อมนำคำสอนความพอเพียงของพ่อมาดำเนินชีวิตตลอดไป

หน้า