วิธีขยายพันธุ์"เจียวกู้หลาน" แบบง่ายๆ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต้นเจียวกู้หลาน เถาว์ยาวพอสมควร หรือยาวมาก หรือมีหลายๆ เถาว์  ให้ตัดเถาว์  มาปักชำด้วยดินร่วนหรือขุยมะพร้าว  แล้วคลุมด้วยถุงพลาสติกใส  วางที่ร่ม   สัก 10-15 วัน รากงอก  ย้ายปลูกได้ หรืออาจทำวิธีง่ายๆ ดังรูป

ภาพที่ 1  ข้อ ที่ตำแหน่งหมายเลข 1  ถูกฝังดินเรียบร้อยแล้ว   ส่วนข้อ ที่ตำแหน่งหมายเลข2  ยังไม่ฝัง

ภาพที่ 2  ตำแหน่งข้อ หมายเลข1  และ ข้อ หมายเลข2  ถูกฝังกลบเรียบร้อยแล้ว

           วิธีปักชำแบบง่ายๆ  ใช้ดินฝังกลบ"ข้อ" ที่ตรงโคนเถาว์  ตามตำแหน่งหมายเลข 1  และหมายเลข2  ให้น้ำตามปกติ  ประมาณ 10-15 วัน  ตำแหน่งข้อที่ฝังดิน  จะมีรากงอกออกมา  ให้ตัดเถาว์ใต้ข้อ  ซึ่งมีรากติดอยู่  นำไปปลูกได้เลย  ตามภาพที่2  จะตัดได้ 2  ต้น  ส่วนต้นเดิมในกระถาง  จะแตกยอดใหม่  ได้รวมเป็น 3 ต้น ครับ

ความเห็น

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกแล้ว

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ค่ะ

วิธีนี้ทำได้กับพืชหลายชนิด โน้มกิ่งมาชำก็ได้

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

วิธีตามภาพนี้    ตามหลักขยายพันธุ์พืช  เรียกว่า วิธี"การตอนแบบฝังให้ยอดโผล่(Simple  Layering)" หรือที่เราเรียกว่า "การโน้มกิ่ง"  สามารถทำกับพืชที่มีกิ่งที่อ่อน สามารถโค้งงอได้ หรือเป็นเถาว์

      ที่จัดว่าเป็นวิธีการตอน  เพราะ  เราทำให้กิ่ง เถาว์  "งอกราก" ขณะที่ยังอยู่กับต้นแม่(ต้นเดิม)   เมื่อรากงอกแล้ว  ตัดไปปลูกได้

มีเวลาก็นั่งทำไปได้หลายๆอย่าง  ขอบคุณค่ะ

ถ้าต้องการขยายพันธุ์ให้ได้มากๆ และเร็ว  ผมจะใช้วิธี"ปักชำ"  โดยตัดเถาว์  เป็นท่อนๆ ละประมาณ 3 ข้อ  นำไปปักชำในดินร่วน หรือขุยมะพร้าว  แล้วคลุมด้วยพลาสติกใส  ไว้ในที่ร่ม ประมาณ 10-15 วัน  ก็งอกราก  ย้ายปลูกได้

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งปันค่ะ

ขอบคุณค่ะ --ทำจาก"เถา"ได้เลย เยี่ยมจริงๆ

วิธีนี้"ง่ายที่สุด"  ไม่ตาย  งอกรากแน่นอน

หน้า