รำลึกพระคุณครู

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กราบคารวะคุณครู

สิบหกมกราฟ้าไร้หม่น
ขอคุณครูทุกคนจงสุขี
เกริกเกียรติ์ก้องเปี่ยมล้นท้นความดี
อย่าได้มีขุ่นข้องหมองกมลที่มีทุกข์จงคลายมลายสิ้น
เป็นอาจิณศีลธรรมน้อมนำผล
มีเมตตาปรานีศิษย์ทุกคน
ส่งศิษย์พ้นวังวนอนธการ

ครูเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้
เป็นกำแพงคุ้มภัยทุกถิ่นฐาน
เป็นแม่พระแม่พิมพ์มายาวนาน
ศิษย์จึงผ่านผองภัยได้ด้วยครู

คารวะพระคุณสามงามสง่า
สูงคุณค่าสูงศักดิ์ยอดนักสู้
น้ำใจนั้นเลิศล้ำแสนดำรู
ขอเชิดชูปูชนีย์ศรีบุคคล

ร้อยอักษรกลอนกานท์ผ่านมาไหว้
เป็นมาลัยจากใจที่ท่วมท้น
ด้วยศรัทธาสาธยายหลายถกล
นำศิษย์พ้นโอฆะนทีภัย


ขอขอบคุณ กลอนวันครู จาก Thaipoem.com โดย คุณนรศิริ

ความเห็น

สุขสันต์วันครูค่ะ ขอให้คุณครูทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปค่ะ 

 

 

 

ครูคือผู้ให้ ขอคารวะด้วยใจจริง 

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ขอกราบคารวะพระคุณครูบูรพาจารย์ทุกๆท่านที่ประสืทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกศิษย์ได้มีวิชาความรู้ค่ะ

สุขสันต์วันครูด้วยกันทุก ๆ ท่านค่ะ 
ไหว้ครูที่โรงเรียนกราบกรานครูที่บ้านตามแต่โอกาสจะอำนวยนะคะ

กราบเท้าคุณครูทุกท่าน ขอให้คุณพระคุ้มครอง

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

ขอกราบคารวะคุณครูทุกท่าน

ขอกราบคารวะคุณครูทุกๆท่านค่ะ 

ระลึกถึงพระคุณครูทุกท่านเช่นกันค่ะ