ต้องการเรียนรู้การทำน้ำหมัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เพื่อนำมาบำบัตให้กับบุคคลทั้วไป 

ความเห็น

คุณพันธ์เกียรติ หมายถึงน้ำหมักที่บางครั้งเรียกกันว่าเอ็นไซม์บำบัดอย่างนั้นไหมคะ คือ ถ้าหากใช่อาจลองใส่คำค้นคำว่า'เอ็นไซม์บำบัด ดร.รสสุคนธ์' ท่านนี้ทำเรื่องเอ็นไซม์บำบัดมาเท่าที่จำได้ช่วงนั้นที่เริ่มติดตามข้อมูล น่าจะ พ.ศ. 2528น่ะค่ะ หลังๆนี้คล้ายจะมีเวปเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ 

หวัดดีครับ ขอบคุณมากที่รับเข้าเป็นสมาชิก ผมก็มนุษย์เงินเดือน แต่อยากจะเป็นเกษตรกร ไว้โอกาศหน้าจะนำเรื่องมาเล่าสู่เพื่อนๆสมาชิก