เศรษฐกิจพอเพียงที่กล้า บ้า ขยัน แต่มีเงินเก็บเป็นล้านแบบคุณสงวน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เศรษฐกิจพอเพียงที่กล้า บ้า ขยัน แต่มีเงินเก็บเป็นล้านแบบสงวนเศรษฐกิจพอเพียงที่กล้า บ้า ขยัน แต่มีเงินเก็บเป็นล้านแบบสงวน


ผู้แนะปลูก กล้วย รสทุเรียน-สตรอเบอรี่-สละ-วนิลา

 


จากอดีตที่เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ใน

จังหวัดสมุทรปราการ มีรายได้ประมาณ 28,000 บาทต่อเดือน

แต่ไม่เคยมีเงินเก็บ ทำให้เริ่มคิดถึงพระราชดำรัสของในหลวง ที่ทรง

สอนว่าให้คิดถึงเรื่องการมีอยู่มีกินก่อนคิดถึงเรื่องรายได้ จึงได้ลา

ออกจากงานมาทำอาชีพเกษตรกรรม เริ่มทำในตอนแรกจากที่เคยได้

เงินเดือนละ 28,000 กลับมีรายได้แค่ 900 บาท ตอนแรกก็เริ่มท้อ แต่

ทว่าพอดูเงินในบัญชีมีรายได้แค่ 900 แต่ก็ยังมีเงินเหลือเก็บตั้ง 300

บาท หลังจากนั้นก็มุ่งมั่นเดินตามรอยพ่อในการทำการเกษตร จน

ประสบความสำเร็จเป็นปราชญ์เกษตรที่มีผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่ง

ไหลมาเป็น หมื่นๆ คนต่อปี มาขอคำปรึกษาและเรียนรู้ว่าทำอย่างไร

ถึงได้ประสบความสำเร็จ และ "ความกล้า บ้า ขยัน" ที่เขาบอกนั้น

ต้องกล้าและบ้าอย่างไรถึงจะมีเงินเหลือเก็บได้ถึงปีละล้านกว่าบาท

คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2551 ศูนย์

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม

ต.หนอง ทะเล อ.เมืองฯ จ.กระบี่ บอกถึงจุดเริ่มต้นของศูนย์ฯ

ว่า จากปี 2540 ตัวเองเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ถึงเดือน

ละ 28,000 บาท แต่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บ

ทำให้คิดถึงในหลวงที่ทรง สอนให้คิดเรื่องกินก่อน

คิดเรื่องเงิน จากนั้นจึงตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นชีวิตการทำ

เกษตรที่บ้านเกิดของภรรยาที่ จ.กระบี่ ในพื้นที่เกือบ 8 ไร่

ศึกษาและเรียนรู้เองจนตกผลึกทางความคิดว่า เมื่อจะทำ

เกษตรแบบพอเพียงต้องสร้างโรงปุ๋ยก่อน ประกอบกับพื้นที่เป็น

สวนปาล์ม ทางปาล์มมีเยอะก็ทำเป็นอาหารของวัว, แพะ (สัตว์

4 กระเพาะ) ครบวงจรโดยไม่ต้องกินหญ้า โดยใช้ทางปาล์มมา

บดและหมัก เมื่อวัวและแพะถ่ายออกมา นำมูลของมันมาหมัก

ในบ่อก๊าซชีวภาพ ใช้เป็นก๊าซหุงต้ม ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ก๊าซไปได้เยอะ ส่วนขี้วัวที่เหลือยังไปทำเป็นอาหารปลาและปุ๋ย

หมักได้ โดยมีการคำนวณว่ามูลวัว 1 ตัวจะมีปริมาณถึง 2 ตัน

ต่อเดือน ทำให้ได้ก๊าซชีวภาพ 15-16 กิโลกรัมสำหรับใช้ใน

การปรุงอาหาร

"หลังจากทำก๊าซได้เพียง

พอกับความต้องการ

ใช้แล้ว ขี้วัวขี้ไก่ที่เหลือเราก็

 

นำมาทำปุ๋ยหมัก เวลาหมักก็มีสูตรหมัก

2ประเภทอีก คือ สูตรคนขยันและสูตรคนขี้เกียจ แบบขยันก็คือ

วิธีที่ทำทั่วไปเราไม่พูดถึง เราพูดถึงแบบขี้เกียจ คือ ใช้ไก่มา

เป็นตัวช่วยคลุกเคล้ามูลวัวกับส่วนผสมของปุ๋ยหมัก เพราะไก่

จะทำงานวันละ 4 ชั่วโมง เช้า 2 ชั่วโมง เย็น 2 ชั่วโมงไม่มีวัน

หยุดราชการ ระหว่างคุ้ยเขี่ยหาอาหารไก่ขับถ่ายออกมา ปุ๋ย

ชนิดนี้นำไปใช้ได้เลย"

 

เมื่อ มีปุ๋ยแล้วก็ลงมือปลูกต้นไม้ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ใช้วิธี

ปลูกผักแบบไฮโซ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไม่มีที่ดินก็ปลูกได้

โดยการปลูกผักบนที่สูง ใช้ยางรถยนต์เก่าๆ มาเป็นกระถาง

ไม่ว่าจะเป็นผักสลัด พริก มะเขือ ปลูกถั่วฝักยาวบนต้นกระถิน

ป้องกันปลวกกิน ปลูกผักหลายชนิดสลับกันเพื่อป้องกันแมลง

วิธี นี้ไม่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก เมื่อมีผักแล้ว อาหารประเภท

เนื้อสัตว์ก็สร้างกินเองได้ เขาเลือกที่จะขุดบ่อเลี้ยงปลา นอก

จากอาหารปลาจากมูลสัตว์แล้ว ใช้เปลือกผลไม้ที่หาได้ง่ายใน

สวนผลไม้ข้างบ้านทั้งเงาะ มังคุด ชมพู่ แม้กระทั่งเปลือก

ทุเรียนนำมาใส่กากน้ำตาลหมักให้เปื่อยทิ้งไว้ 1 เดือน โยนให้

ปลากินได้


"ถ้าไม่มีกากน้ำตาลก็ใช้น้ำมะพร้าวใส่ลงไป ใส่ ปด.6 ของกรม

พัฒนาที่ดิน แล้วหมักไว้ 1

เดือน โยนให้ปลากินได้ จุลินทรีย์ที่อยู่ในกากน้ำตาลจะช่วยให้

น้ำสะอาด 4 เดือนไม่ต้องถ่ายน้ำปลาจะโตเร็ว"

นอก จากจะบอกถึงเคล็ดลับการทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ แล้ว

คุณสงวนผู้ไม่หยุดคิดยังสอนให้เพาะเห็ดในโอ่งแบบประหยัด

พื้นที่ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลูกโรงเรือนด้วย แต่ยิ่ง

ไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนที่มาเยือนศูนย์แห่งนี้เห็นแล้วต้อง

ทึ่ง อึ้ง และบอกว่าคิดได้ไงเนี่ย คือวิธีการปลูกกล้วยแบบตี

กลับที่แปลก แหวกแนว ด้วยการนำยอดกล้วยลงดินแทนวิธี

เดิมๆ โดยการขุดหลุมให้พอๆ กับความของหน่อ นำหน่อชี้ฟ้า

เอาส่วนต้นที่มีใบลงดินแล้วจึงกลบดิน ประมาณ 15 วันกล้วย

จะแทงหน่อออกมา คุณสงวนอธิบายว่า ถ้าปลูกกล้วยโดยนำ

หน่อหรือโคนลงดินเหมือนที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปจะได้ต้นกล้วย 1

ต้น เมื่อออกลูกจะได้เครือหนึ่งประมาณ 7-8 หวี แต่ถ้าปลูกเอา

ปลายลงจะได้ต้นกล้วย 3-4 ต้น ได้กล้วย 3-4 เครือ แต่ละเครือ

จะได้กล้วยถึง 10 หวี วิธีนี้สามารถใช้ได้กับกล้วยได้ทุกชนิด

และสาเหตุที่กล้วยให้ผลผลิตเพิ่มเท่าทวี เพราะว่าพืชกลัวจะ

สูญเสียเผ่าพันธุ์ตกใจกลัวจึงรีบออกลูกออกผล กล้วยที่ปลูก

แบบนี้จะผลิตอาหารให้ตัวเอง ไม่ต้องใส่ปุ๋ย เป็นการทำให้พืช

พึ่งพาตัวเองมากขึ้น


นอกจากจะปลูกแบบแปลกพิสดารแล้ว เท่านั้นยังไม่พอ

ยังคิดค้นวิธีการเพิ่มมูลค่าของกล้วยด้วยแต่งกลิ่นเข้าไปอีก

กล้วย ของคุณสงวนนั้นจะมีทั้งกล้วยรสทุเรียน รสสตรอเบอรี่

รสวานิลลา หรือรสสละ อยากได้กล้วยรสอะไรสามารถทำได้

ตามใจชอบ ทำได้โดยพอตอนกล้วยออกปลีก็ไปเจาะหรือกรีด

ลำต้นเป็นรูปสามเหลี่ยมจนถึงไส้ทำ ให้เกิดแผล จากนั้นนำหัว

เชื้อเข้มข้นและกลิ่นต่างๆ ที่ต้องการ (สามารถหาซื้อได้ในท้อง

ตลาดจำพวกเดียวกับที่ใช้ทำกลิ่นไอศกรีม) ตกขวดละ 10


กว่า บาท นำมาชุบสำลีแล้วยัดเข้าไปในไส้ต้นกล้วย จากนั้นปิด

ไส้ต้นกล้วยให้เหมือนเดิม สัก 2 เดือนกล้วยก็สุกและจะได้

กล้วยตามกลิ่นที่ใส่เข้าไป วิธี การง่ายๆ แบบนี้ แต่สามารถ

เพิ่มมูลค่าจากเดิมขายกล้วยได้หวีละ 10 บาท แต่พอแต่งกลิ่น

และรสชาติพวกนี้แล้ว ขายดิบขายดีจนไม่พอขาย สามารถขาย

ได้ถึงหวีละ 45 บาทเลยทีเดียว

 

"ผม ว่าทุกวันนี้คนกลับบ้านไม่ถูกกัน ผมก็เลยมีโครงการกลับ

บ้านด่วน คือกลับมาอยู่กับความจริง เอาความจริงเป็นที่ตั้ง

แล้วเอาความสุขเป็นตัวชี้วัด ผมคิดค้นสูตรทั้งหมดเพื่อคนด้อย

โอกาส คนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และคนขี้เกียจซึ่งก็ถือว่าด้อย

โอกาสเหมือนกัน ผมได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวง ท่านตรัส

ว่าให้พวกผมเป็นรถ แบ็กโฮ ที่ล้วงจิตสำนึกของคนที่อยู่ลึกลง

ไปต้องรีบดึงขึ้นมา เพราะทุกวันนี้ผู้คนโดนปลูกและฝังไปเรียบ

ร้อยแล้ว ด้วยค่านิยมแบบผิดๆ มาตลอด ฉะนั้น เราต้องทำ

ความเข้าใจกันใหม่ให้คนในชุมชนกลับบ้านเป็นที่ตั้ง กลับมา

หาความจริง คนที่บอกว่าทำไม่ได้ ไม่มีที่ดิน ไม่เคยทำเกษตร

เป็นแค่ข้ออ้าง คุณมีที่ดินแค่ 1 งานก็ทำได้แล้ว ผมเชื่อว่าจริงๆ

แล้วความจนไม่มีหรอก ที่บอกว่าจนเพราะความไม่พอต่าง

หาก"

ทุก วันนี้ศูนย์ฯ แห่งนี้มีผู้คนจากทุกสารทิศมาดูงานและฝึก

อบรมไม่ขาดสาย ผลผลิตในสวนที่ปลูก ที่เลี้ยงไว้ก็นำมาปรุง

เป็นอาหารต้อนรับผู้มาเยือน ผู้ที่อยากพักค้างคืนที่นี่ก็มีโฮม

สเตย์ให้พักด้วย ลองเข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในศูนย์

แล้วจะติดใจ เพราะการถ่ายทอดความรู้ของคุณสงวนนั้นมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำ ให้ผู้ฟังสนุกสนานตลอดเวลา แต่ใน

ความสนุกสนานนั้นกลับแฝงไปด้วยความรู้ที่แปลกใหม่ ทำให้ผู้

ฟังมีกำลังใจ รู้สึกว่าไม่ยากเกินกว่าที่จะทำได้จนอยากกลับ

บ้าน กลับไปหาความสุขแท้จริงที่บ้านเกิดอย่างผู้ชายคนนี้บ้าง

***ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาพนม มีฐานการเรียน

รู้อีกเยอะ อาทิเช่น การทำน้ำมันไบโอดีเซล การทำน้ำมันนวด

การอบสมุนไพร การเลี้ยงเป็ดไก่คอล่อน การเพาะจุลินทรีย์

ภูมิปัญญาไทย ปลาเค็มอบดิน จุลินทรีย์หน่อกล้วย การปลูก

พืชตีกลับ เป็นต้น

 

สนใจสอบถามได้ที่ คุณสงวน 08-9590-6738.

Copyright 2009 Daily News Online

ความเห็น

มี VCD จำหน่าย สำหรับผู้ไม่สะดวกเรื่อง เวลา หรือ ระยะทางไหมครับ.

 

 

                                   ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ

ระยะทางในนี้  หมายถึง การเดินทางจากต่างจังหวัด น่ะฮะ

ขอบคุณข้อมูลที่นำมาฝากนะคะ

ขอบคุณข้อมูลครับ คิดได้ตามทัน ก็ลงมือทำกันเลย ขึ้นกับความเหมาะควร อะไรทำได้ก่อนก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถ้าทำพรุ่งนี้ก็จะช้าไป 1 วันครับ

 ดีใจที่ได้รับ สุขใจยิ่งกว่าที่ได้แบ่งปัน

ดูเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/seckhaoklom ได้ค่ะ

รักในหลวง..ทำตามคำพ่อสอน

ขอบคุณข้อมูลครับ

ความสำคัญอยู่ที่ตัวเราได้ลงมือทำแล้ว ตามแบบอย่างที่ยกมา

เห็นด้วยกับคุณ chuck48

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..