บวชป่า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ร่วมงานบวชป่าที่เขาถ้ำเสือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ชาวบ้านบอกว่าเป็นเขาลูกเดียวที่เหลือรอดจากโรงโม่หิน

 

 

มีต้นสุพรรณิกา ไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่จึงต้องขอแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ไว้เพิ่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป จึงร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตกและยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 8จังหวัดภาคตะวันตก ร่วมใจบวชป่าร่วมกับชาวบ้านที่ อ.อู่ทอง....รักษาสมบัติของชาติเพิ่อไม่ให้ตกไปอยู่ในความส่วนตัวของใคร

 

ขอบคุณบ้านสวนพอเพียง แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง...........ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างชีวิต 

ความเห็น

เมื่อไหร่ธุรกิจโรงโม่จะหมดไปสักที่  อยู่ที่ไหนเขาหมดเป็นลูกๆ ทุกทีเลย

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

Yell

เข้ามาให้กำลังใจในการทำแบบนี้ อย่างน้อยก็ยังช่วยให้การทำลายป่าไม้ ภูเขา ช้าลงหรือน้อยลง

ขอบคุณครับ

ขอให้มีคนรักการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น

ต้องสร้างจิตสำนึกกันประจำๆ

เขาลูกนี้อยู่ในเขตสัมปทานหรือเปล่า

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..