ต้นชวนชม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ใครมีวิธีการเปลี่ยนดินชวนชมเพื่อให้โตเร็วบ้างครับ

ความเห็น

รูปภาพของ ซุลกิฟลี

ควรใช้ดินอะไรเป็นสวนผสมในการปลูก

รูปภาพของ ซุลกิฟลี

ใครมีวิธีช่วยบอกด้วยครับ