จุดเริ่มต้น..ของชีวิต..แบบเศรษฐกิจพอเพียง....

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การเปลี่ยนแปลงชีวิต...ต้องมีความเข้าใจใน...อดีตของตนเอง...ปัจจุบัน...และอนาคตที่ตั้งความหวังไว้...

การเริ่มต้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด...

การเริ่มต้นเป็นเรื่องภายในจิตใจมากกว่าวิธีการ...

การเริ่มต้น...ต้องเริ่มเดี่ยวนี้...

สัจธรรม...ข้อแรกคือ...ชีวิตต้องมีก้าวแรกเสมอ...แต่ก้าวแรกมิใช่จะเดินได้เลย...

ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงชีวิต...คือ ...คิดแต่สิ่งดีๆ...พูดในสิ่งที่ดีๆ...เพื่อเป็นพลังในการที่จะ...ทำในสิ่งที่คิดไว้...และก้าวต่อไปอย่าง

สม่ำเสมอ...เรามาเริ่มต้นด้วยกันนะ......................................................................................................................................

ความเห็น

คิดได้แล้วเริ่มทำเลย ถ้าต้องรอให้ทุกอย่างพร้อม เราอาจต้องรอไปทั้งชีวิต.......เริ่มไปด้วยกันครับ ไปด้วยกัน ไปได้ไกลsmiley

“นานุวัฒน์ ทำเกษตรให้สนุกและมีความสุข”

ดีคะ  เริ่มเลยอย่ารอ สู้ๆ

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

วัน เวลา ไม่เคยรอใคร

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

เริ่ม เขียนบล็อค แบบมีรูปเลยค่ะ เริ่มเลย รอชม ค่ะ...สักสามภาพ นะคะ