ร่มรื่น รื่นรมย์ ชมกระรอก ดูต้นดอกที่สวนบัว ฯลฯ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ร็จไปอีกเปราะหนึ่ง  เจียดเวลามานำเสนอภาพวัดของตัวเองที่สังกัดอยู่...

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๑  วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน 

ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

  

เป็นภาพส่วนหนึ่งของทางวัดฯ ซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องราว แต่เครื่องปรินท์ ไม่อำนวย...โอกาสต่อไปคงจะสมบูรณ์กว่านี้..

ความเห็น

วัดใหญ่ดี ภาพที่ออกมาก็สวยงามมากครับ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com