ผู้อัญเชิญพระทันตธาตุ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เจ้าชายทนทกุมาร และพระนางเหมชาลา


รูปปั้น และเรือนี้ เป็นแรงศรัทธาของชาว อำเภอ ปากพนังที่ร่วมสร้างขึ้น และอัญเชิญเสด็จ มามอบให้กับทางวัดค่ะ


 


 


หลักฐานทางเอกสารที่ชัดเจนปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวว่าวัดนี้เป็นวัดที่ไม่มี ีพระสงฆ์จำพรรษา ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ อุปราชปักษ์ใต้ทรง
พระสงฆ์จากวัดเพชรจริกมาดูแลรักษาวัด และคราวที่รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสเมืองนคร ได้โปรดพระราชทานนาม วัดว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารประวัติจากตำนานที่เล่าเรื่องการก่อสร้างพระบรมธาตุมีหลายสำนวนสามารถประมวลุเนื้อหาได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมืองต่าง ๆ ในแว่นแคว้นชมพูทวีปได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุไป ุเก็บรักษาเคารพบูชา มีเมืองหนึ่งชื่อเมืองทนธบุรี ได้พระทันตธาตุมาเก็บรักษาไว้ ต่อมามีกษัตริย์จากเมืองอื่นยกทัพ
มาเพื่อขอแบ่งพระทันตธาตุ กษัตริย์สิงหราชเจ้าเมืองทนธบุรีเห็นว่าจะรักษาเมืองไว้มิได้ จึงให้พระนางเหมชาลาและ  เจ้าชายทนทกุมารพระธิดาและพระโอรสอัญเชิญพระทันตธาตุ ลงเรือหนีไปลังกา เผอิญเรือกำปั่นถูกพายุพัด เรือแตก ทั้งสองพระองค์มาขึ้นฝั่ง ณ หาดทรายแก้ว แล้วฝังพระทันตธาตุไว้ เรื่องราวดำเนินต่อไปจนทั้งสองพระองค์ไ์ด้กลับ  ไปลังกาโดยมีพระทันตธาตุสวน หนึ่งยังฝังอยู่ที่หาดทรายแก้วต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้มาพบพระทันตธาตุ  และโปรดให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสร้างเมือง ณ หาดทรายแก้ว จนสำเร็จเมือง
ดังกล่าวก็คือ เมืองนครศรีธรรมราช


และจากผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนที่วัดนั้น เป็นชายทะเลค่ะ และเล่าลือ กันว่าใต้ พระธาตุมีสระอยู่ใต้พระธาตุคะ ลึกลงไป..แต่จริงอย่างไรนั้น บุญฉันมีแต่คงไม่ถึง

ความเห็น

ขอบคุณค่ะสำหรับประวัติ


ที่นำมาเล่าขาน

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

เป็นบทนำ ที่จะพาท่านเข้าวัด เพื่อการชิงเปรตค่ะ

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้วค่ะ^^

สุดมือสอย ก็ปล่อยมันไป^^ ธรรมะ จากท่าน ว.วชิรเมธี

เดี๋ยวพาไปกินหนมเดือนสิบค่ะ

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

ขอบคุณค่ะ

 

 เดี่ยวพาไปซื้อของค่ะ

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

ตามไปเที่ยวเมืองคอน ด้วยคนครับ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

เริ่มพาเข้าวัดค่ะ

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

คิดถึงบ้านค่ะ ชิงเปรต เริ่มแล้วเหรอคะ

เริ่มแล้วค่ะ กลับบ้าน วันที่ 8 ยายอิ๊ดก็ไปบ้านค่ะ

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

หน้า