ระบบท่อ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ระบบท่อ ทำหน้าที่ส่งน้ำเข้าสู่แปลงปลูก ในการติดตั้งระบบน้ำ

       นการติดตั้งระบบน้ำ เพื่อที่จะให้น้ำมีแรงดันพอที่จะหมุนหัวมินิสริงเกลอร์ และไหลออกในปริมาณที่ต้องการ จำเป็นต้องแบ่งท่อเป็น 3 ขนาด คือ

       1. ท่อประธาน (Main pipe) เป็นท่อขนาดใหญ่ที่สุด ส่งน้ำในปริมาณที่พอเพียงทั้งแปลง

       2. ท่อรองประธาน(Sub-main pipe) เป็นท่อขนาดรองลงมา ส่งน้ำเพียงบางส่วนของแปลง

       3. ท่อย่อย(Lateral pipe) เป็นท่อขนาดเล็ก ส่งน้ำเฉพาะแถวของต้นไม้ ซึ่งมีต้นไม้ไม่กี่ต้น

ตัวอย่างภาพการต่อระบบท่อ

               ภาพที่ 1

แบ่งการให้น้ำเป็น 4 โซน แต่ละโซน มีประตูน้ำ คือ ที่1 , ที่2 , ที่ 3 และ ที่ 4

ดังนั้น  แต่ละโซน  ให้น้ำ 1/4 ของพื้นที่ทั้งหมด 

**ท่อย่อย สีดำ ตามแถวพืช แต่ละเส้น ยาว  จึงต้องใช้ท่อใหญ่กว่าภาพที่ 2

                 ภาพที่ 2

     แบ่งเป็น 4 โซน แต่ละโซนรับผิดต้นไม้ 1/4 ของสวน แต่วางท่อรองประธาน ห่างกัน  ทำให้

ท่อย่อย แต่ละเส้นสั้นกว่า ภาพที่ 1 (นับจากท่อแยกไป)  จึงใช้ท่อขนาดเล็กกว่า ภาพที่ 1 ได้

ทั้ง ภาพที่ 1 และ 2  จำนวนแถวต้นไม้  ระยะแถว  ระยะต้น  เท่ากันทุกประการ

                                         ภาพที่ 3

พื้นที่แคบและยาว  ดังนั้นจึงวางท่อประธานและรองประไว้ข้างแปลง  ส่วนท่อย่อยวาง

ตามแนวที่แคบ  และแบ่งพื้นที่เป็น 2 โซน  ดังนั้นท่อรองประธานยาว จึงต้องใช้ท่อใหญ่กว่า 

ภาพที่ 4 

                                      ภาพที่ 4

แบ่งเป็น 4 โซน  ดังนั้นท่อรองประธานแต่ละช่วง สั้นกว่า  จึงใช้ท่อเล็กกว่าได้

 

 

การที่เราต้องแบ่งโซนให้เล็กๆ  เพราะ

  สมมตว่า  ภาพที่ 3  เปิดที่เดียวพร้อมกันทั้งแปลง นาน 20 นาที   ภาพที่4  เปิดน้ำให้ที่ละโซน ๆ ละ 20 นที รวม  80  นาที     การใช้งานจะมีลักษณะดังนี้

1.  การแบ่งโซนเล็กๆ  ใช้ปัมป์ขนาดเล็กลง  เช่น ภาพที่ 3  เราอาจใช้ปัมป์ ขนาดน้ำออก ชั่วโมงละ 1200 ลิตร   แต่ภาพที่ 4 เราใช้ปัมป์ขนาดนำ้ออก เพียง 300 ลิตร

2.  ใช้ท่อประธาน ท่อรองประธาน หรือท่อย่อย  ขนาดเล็กลงเช่นกัน

     จาก 2 ข้อ  ทำให้ประหยัดค่าปัมป์ และท่อ

3.  กรณีหน้าร้อน น้ำซึมขึ้นจากบ่อช้า เราใช้ตามภาพที่ 3  น้ำจะหมดบ่อก่อนเวลา 20 นาที  แต่ถ้าใช้าพที่ 4  ใช้น้ำน้อยกว่า  ดังนั้นเราสูบน้ำต่อกันไป 80 นาที  ตาน้ำไหลขึ้นมาทัน

     คราวนี้ มาพูดถึงขนาดท่อประธาน และรองประธาน

     **ท่อขนาดเล็กกว่า  ในความยาวเท่ากัน  จึงเกิดแรงดันน้ำสูญเสียมากกว่าท่อขนาดใหญ่  จึงทำให้ แรงดันน้ำปลายท่อไม่พอให้มินิสปริงเกลอร์หมุนได้

    **ฉะนั้นอย่าลดขนาดท่อประธาน  เช่น  จาก 2 นิ้ว เหลือ 1.5 นิ้ว  เหลือ 1 นิ้ว และปลายสุดเหลือ 3/4 นิ้ว  ควรใช้ขนาด 2 นิ้ว ตลอด  แรงดันน้ำจะลดลงน้อยกว่า

ภาพที่ 5  แสดงความดันสูญเสียในท่อยาว 100 เมตร

ตามภาพ  สมมตว่า  ต้องการน้ำออก  ชั่วโมงละ 2 ลบ.เมตร  ใช้ท่อยาว 100 เมตร ถ้า

1.  ใช้ท่อ 1/2 นิ้ว  แรงดันปลายท่อลดลง 40 เมตร  น้ำไม่มีแรง

2.  ใช้ท่อ 3/4 นิ้ว  แรงดันปลายท่อลดลง 10 เมตร  น้ำเหลือแรงดันน้อย

3.  ใช้ท่อ 1 นิ้ว  แรงดันปลายท่อลดลง 3.5 เมตร   แรงดันน้ำเหลือมากพอ

4.  ใช้ท่อ 1 1/4 นิ้ว  แรงดันปลายท่อลดลง 0.7 เมตร

5.  ใช้ท่อ 1 1/2 นิ้ว  แรงดันปลายท่อลดลง 0.35 เมตร

ตามตาราง  จะเห็นว่า  การใช้ท่อขนาดเล็ก  จะเกิดแรงเสียดทานในท่อมาก  ทำให้น้ำที่ออกมามีแรงดันน้ำเหลือน้อย  ไม่พอให้หัวมินิสปริงเกลอรืหมุนได้ นะครับ

**ฉะนั้นจากความคิดที่ว่า  ท่อยิ่งรีดให้เล็กลง น้ำยิ่งออกแรง เป็นความเข้าใจผิด  แต่ถ้าเราใช้ ท่อ 1.5 นิ้ว ยาว 100 เมตร  แล้วรีดปลายท่อให้มีขนาดเล็ก 1/2 นิ้ว  ยาวเพียง 2-3 นิ้ว  น้ำพุ่งแรงแน่**


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความเห็น

รูปภาพของ chai

ขอบคุณมากนะครับ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

รูปภาพของ แดง โคกโพธิ์

กูรู ชัด ๆ  ฟันธง

รูปภาพของ นายบุญลือ

  เอาเนื้อหาที่เคยสอนนักศึกษาและอบรมชาวบ้าน  มาให้ชาวบ้านสวนฯ  ทราบต่อๆ กันครับ

รูปภาพของ sunavee21

ได้แนวคิดการวางท่อ และเปลี่ยนแนวคิดว่าท่อเล็กน้ำจะแรงครับ

สวนจินตนาการ

นำจินตนาการ มาผสานให้เป็นจริง

รูปภาพของ ตั้ม

ไปทำสวนใหญ่..อาจต้องมาเรียนรู้การวางระบบท่อิ..แบบนี้..ขอบคุณครับ

แสวงหาชีวิตที่สงบ..หลบลี้หนีความวุ่นวาย

รูปภาพของ ลุงพูน

จีบไว้ก่อน เวลาไปทำสวน ต้องวางระบบท่อ จะได้เชิญไปให้คำแนะนำ

รูปภาพของ นายบุญลือ

  ยินดีอย่างยิ่ง  จองคิว ก็ได้นะครับ

รูปภาพของ ใบเตย

คุณตั้มทำสวนปลูกอะไรหยู่หล่ะคะ

ขอจีบด้วยคน ทางบ้านป้าหน่อย

(อิสาน)หน้าแล้ง เอาการอยู่

เรื่องนี้จำเป็นทีเดียว ไว้หลังจากขุดสระ

ได้น้ำแล้วจะมารบกวน

ขอคำปรึกษาด้วยคนค่ะ

ลูกอิสานกันดารแท้ แต่บ่อเหี่ยวทางน้ำใจเด้อ
หากแหม่นใหลหลั่งรินปานฝนแต่เมืองฟ้า
มาเด้อพวกพี่น้อง สานสัมพันธ์ให้มันแก่น
ให้ยืนยาวแนบแน่นพอปานปั้นก้อนข้าวเหนียว เด้อพี่น้อง

รูปภาพของ นายบุญลือ

ป้าหน่อยครับ  ยินดีให้คำปรึกษา ชาวบ้านสวนทั่วประเทศ ครับ

หน้า