แนะนำเว็บดีๆ ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

thaiprofs.com

    ลองเข้าไปเยี่ยมชม และเก็บเกี่ยวความรู้กันนะครับ ดูจากภาพอาจมีคำว่า shop แต่เท่าที่ผมดูไม่มีเรื่องค้าๆ ขายๆ เลยนอกจากความรู้ มีทั้งตัวหนังสือ ภาพเคลื่อนไหว เป็นเว็บที่รวบรวมเรื่องต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และอ้างอิงที่มาให้เราอย่างชัดเจน เหมาะให้เราตามไปหาความรู้ต่อได้อีกจากแหล่งที่มาครับ ขอยกตัวอย่างเรื่องน่าสนใจบางส่วนครับ

จุลินทรีย์ในดิน
 

ดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด ประกอบไปด้วย แบคทีเรีย รา เชื้อแอคติโนมัยสีท สาหร่าย โปรโตซัว และไวรัส นอกจากนี้แล้วในดินยังมีสัตว์หน้าดิน และแมลงหน้าดินต่างๆ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธุ์กันในระบบนิเวศของดิน ส่วนใหญ่แล้วดินเกิดจากการสลายตัวและผุพังของแร่หินต่างๆ โดยอิทธิพลจากธรรมชาติ เช่นความร้อน ความเย็น กระแสน้ำ และการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยผุพัง ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์เหล่านี้จึงมีบทบาทสำคัญในการเกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน จำนวนของจุลินทรีย์ในดินขึ้นอยู่กับอาหารทีมีประโยชน์ในดิน ความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมในดิน

 
แบคทีเรีย
 

แบคทีเรีย เป็นจุลินทรีย์กลุ่มใหญ่พบจำนวนมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ ในหนึ่งกรัมของดินที่อุดมสมบูรณ์มีแบคทีเรียมากถึง หนึ่งแสนถึงพันล้านโคโลนีต่อกรัมดิน มีหน้าที่ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ผลิตฮิวมัส เปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในดินให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งจุลินทรีย์และพืช แบคทีเรียบางชนิดเป็นโรคของพืช แบคทีเรียที่พบในดินโดยทั่วไป มีรูปร่าง 3 แบบ คือ แบบกลม แบบแท่ง และแบบเกลียว แบคทีเรียเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ในดินที่มีอินทรีย์วัตถุ มีความชื้นพอสมควร และค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง pH 5.5 - 9 ในบริเวณรากพืชพบแบคทีเรียมากกว่า ในบริเวณที่ไกลออกไป กิจกรรมของแบคทีเรียในดินมีมากมาย แต่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศคือ การเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน ทำให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เกิดกระบวนการตรึงไนโตรเจนในดิน เป็นต้น แบคทีเรียที่พบและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เช่น Pseudomanas sp, Rhizobium sp, Bacillus sp, Clostridium sp เป็นต้น

 
เชื้อรา
 

เป็นจุลินทรีย์จำนวนรองลงมาจากแบคทีเรีย เส้นใยของเชื้อรา ยาวเป็นสิบถึงร้อยเมตรต่อกรัมของดินที่อุดมสมบูรณ์ มีบทบาทในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์รวมถึงฮิวมัสในดิน บางชนิดเป็นสาเหตุของโรคในสิ่งมีชีวิต บางชนิดทำลาย nematode ซึ่งเป็นศัตรูพืช ดำรงชีวิตได้โดยการดูดซึมสารอินทรีย์จากการย่อยภายนอกเซลล์ มีรูปร่างเป็นเส้นใย หรือเป็นเซลล์เดี่ยว จำเป็นต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต เชื้อราส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรด ที่พบและคัดแยกได้จากพื้นที่ในโครงการ Mucor sp, Chaetomium sp, Trichoderma sp, Aspergillus sp, Penicillium sp เป็นต้น

 
เชื้อแอคติโนมัยสีท
 

เป็นจุลินทรีย์ที่มีลักษณะสารพันธุกรรม คล้ายแบคทีเรีย และมีลักษณะสารพันธุกรรมคล้ายแบคทีเรีย และมีลักษณะของผนังเซลล์เชื้อรา การจัดจำแนกยังคงจัดเป็นแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ มักอยู่รวมกันเป็นเส้นสาย สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่เป็นกรดถึงเป็นด่าง ประมาณ pH 5.5 - 10 ย่อยสลายสารที่แบคทีเรีย และเชื้อราย่อยสลายได้ยาก เช่น ไขมัน ไคติน แอคติโนมัยสีทบางชนิด สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ เช่นเชื้อ Streptomyces sp สามารถผลิตสารปฏิชีวนะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นจำนวนมาก

 
ความอุดมสมบูรณ์ในดินเกิดจากจุลินทรีย์
 

จุลินทรีย์ทีมีชีวิตอย่างอิสระในดิน มีประโยชน์ต่อพืชเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบทบาทต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ จุลินทรีย์บางชนิดอาศัยอยู่กับพืช มีชีวิตอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งสองกรณีทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งสองได้รับสารอาหารที่จำเป็น และน้ำเพิ่มขึ้นความสัมพันธุ์ของจุลินทรีย์ในดิน

เว็บดีดี

ก็ลองเข้าไปเที่ยวกันนะครับ http://www.thaiprofs.com

ความเห็น

สำหรับคำแนะนำจะเข้าไปท่องนะค่ะ

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

ขอบคุณนะคะ  จะตามไปดูจ้าาาาาา

ไว้จะตามไปดูค่ะ

สุดมือสอย ก็ปล่อยมันไป^^ ธรรมะ จากท่าน ว.วชิรเมธี

แหมน้ามืดมาโผล่ที่นี่เองเห้นหายไปนานเลย ทักทายมาบ้างนะคะคิดถึง

ขอบคุณมากครับ...


เป็นข้อมุลที่เยี่ยมมากครับ...

เป็นเพียงแค่มดตะนอย ตัวจ้อยจิด  ทีพลัดติดกลางช่อ พอเพียงใหญ่

คือหนึ่งเสียงหนึ่งคิดเห็น ที่เป็นไป อาจถูกใจหรือไม่บ้าง ลองชั่งดู

 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากครับ อ่านง่าย แยกเป็นหัวข้อ ภาพสวย มีแหล่งอ้างอิง


ขอบคุณน้ามืดมากครับ

ขอบคุณที่แนะนำครับ  เยี่ยมมาก

  เรียกง่ายๆว่า ขวัญก็ได้นะครับ my nickname

สวัสดีค่ะต้องตามไปอ่านแน่ๆขอบคุณนะคะ

จะเซพเก็บไว้เลย ชอบมากๆค่ะน้ามืด

 

ขอบคุณค่ะน้ามืด

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

หน้า