รำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครู

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้
ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน


ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
ปณิธานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง
ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ความเห็น

:confused:  เนื่องในโอกาสวันครู  ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครูตลอดทุกปีเป็นบรรยากาศที่สุดซึ่ง..


ขอให้คุณครูทุกท่านจงมีความสุขทุกคนนะคะ.....

ไม่เคยได้เข้าร่วมพิธีรำลึกคุณครูแต่จำคุณครูทุกท่านได้เสมอ..เพราะท่านสอนเรามาจึงได้มีวันนี้..ขอบพระคุณคุณครูทุกท่านค่ะ..รวมทั้งคุณครูในบ้านสวนด้วนะคะ..ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆที่ได้รับตลอดมา

ชีวืตที่เพียงพอ..

คิดถึงครูที่สอบ ป.1

สวนเกษตรบุรีรมย์การเกษตรแบบเสาร์เว้นเสาร์ เน้นที่เราปลูกเองกินเอง
บริการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ ถูก ดี มีประสิทธิภาพ

ถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้ไปกราบครูบาอาจารย์


แต่ครูทุกท่านก็ยังอยู่ในใจเสมอ


และระลึกถึงครูทุกท่านตลอดค่ะ

 

เราก็ศิษย์มีครู ขอน้อมระลึกถึงพระคุณครูในโอกาสนี้ด้วยคะ

_________________________  

Our way is not soft grass, it’s a mountain path with lots of rocks. But it goes upward, forward, toward the sun. – Ruth Westheimer

ขอน้อมรำลึกเนื่องในวันครูด้วยครับ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

ขอน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันครูด้วยคะ

ขอร่วมระลึกถึงคุณครูด้วยค่ะ


ทุกก้าวย่าง ทุกคำสอน ทุกเคล็ดลับ ในชีวิตล้วนมีความหมายเสมอ แม้ดูอาจจะน้อยนิด ก็ไม่สามารถประเมินค่าได้


ขอให้ คุณครูทุกท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ

Laughingทำวันนี้ให้ดีที่สุด เวลาชีวิตน้อยลงทุกวัน

คิดถึงครูทุก ๆ คน  ขอให้คุณครูทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไป

เคยครอบครูช่าง โดยสวมหัวพ่อแก่ฤษี..(โขน)และครูช่างศิลป์ที่เพาะช่าง(ท่านว่าเพิ่มพลังจิต)

หน้า