ตัวอย่างการออกแบบระบบน้ำ จาก Fuzzy Garden

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ตัวอย่างการออกแบบระบบน้ำ จาก Fuzzy Garden

ภาพแผนผังระบบน้ำ Fuzzy  Garden

 

Fuzzy Garden  กว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร การออกแบบ  ทำเป็นขั้นตอนตามลำดับดังนี้

ขั้นตอนการออกแบบ

   1.จะให้หัวพ่นฝอยชนิดใด  เจ็ท หรือ มินิสปริงเกลอร์

   2.เส้นผ่าศูนย์กลางเปียกน้ำ กี่เมตร  คิดระยะหัวเพียง 80 % เช่น 6  เมตร = 6 X 80 % = 4.8  เมตร   จะคำนวณได้ว่า  ท่อยาว 100 เมตร  จะใช้กี่หัว (ถ้าปลูกต้นไม้ยืนต้น ให้ติดตั้ง ต้นละหัว  เช่น แถวหนึ่ง มี เงาะ 25  ต้น  ใช้หัว 25 หัว)

   3.ต้องการหัวปล่อยน้ำ  อัตราการไหล  กี่ลิตร/นาที  ควรเลือกใช้  60-150  ลิตร/ชั่วโมง (ถ้าน้ำออก  มาก เช่น 4.3 ลิตร/นาที หรือ 258 ลิตร/ชั่วโมง  จะทำให้  น้ำหัวที่ 5 ขึ้นไป  ไม่ไหล)

   4.จะวางหัวปล่อยน้ำกี่แถว(ถ้าปลูกต้นไม้เป็นแถว  ก็วางหัวปล่อยน้ำ ตามแถวพืช  เช่น ปลูกเงาะ 3 แถว  ก้วางหัว 3 แถว เช่นกัน)

   5.ให้น้ำต้นไม้ทีละแถว หรือพร้อมกันทั้งสวน จะคำนวณได้ว่า ปัมป์ ต้องสูบน้ำอย่างน้อยนาทีละกี่ลิตร

   6.คำนวณแรงดันน้ำที่ปัมป์ต้องการ ใช้สูตร  แรงดันของหัวฉีดฝอย+ความลึกของผิวน้ำถึงปัมป์+ค่าHead loss ของท่อ + ค่าเผื่อไว้

   7.เลือกปัมป์หอยโข่ง  รุ่นที่  ค่า Q ตามข้อ 6 และ ค่า H ตามข้อ 7

วิธีการออกแบบ

   1.เลือกใช้หัว เจ็ท

   2.หัวเจ็ทรุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเปียกน้ำ  5  เมตร  ระยะหัว 5 X 80% = 4 เมตร

      ฉะนั้น ท่อ PE ยาว 100 เมตร  ใช้หัวเจ็ท  100/4  = 25  หัว

   3.ใช้หัวเจ็ต อัตราการไหล 90 ลิตร/ ชั่วโมง หรือ 1.5 ลิตร/นาที แรงดันน้ำหัวเจ็ท =7 เมตร

   4.วางหัวปล่อยน้ำ 3 แถว  ต้องใช้หัวปล่อยน้ำทั้งหมด  75 หัว(จากข้อ 2-4 เป็นการให้น้ำเปียกเต็มพื้นที่  ถ้าปลูกไม้ยืนต้น  ใช้ จำนวนหัว และแถว  ตามจำนวนต้นและแถวของไม้ยืนต้นนั้นๆ จะเปียกเฉพาะบริเวณต้นไม้ที่ปลูกเท่านั้น)

   5.ให้น้ำพร้อมกันทีเดียวทั้งสวน(75 หัว) ปัมป์ต้องสูบน้ำอย่างน้อย นาทีละ 75 X1.5 =112 ลิตร/นาที

   6.แหล่งน้ำ  ผิวน้ำลึกจากปัมป์  3  เมตร  ท่อประธาน ยาว  20  เมตร  

                  ฉะนั้น  ค่า H ของปัมป์ =  7+3+2+1  = 13  เมตร  ที่ค่า Q  112 ลิตร/นาที

   7.เลือกปัมป์ เช่น ปัมป์ มิตซูบิชิ

เลือกรุ่น WCM-555S ค่า Q 100 ลิตร/นาที ค่า H = 13.2 เมตร ท่อดูด ท่อออก 1 ½ นิ้ว

8.การวางท่อ  ควรแบ่งเป็น 2 โซน ดังนั้น

      8.1วางท่อประธาน 1 ½ นิ้ว ที่ตำแหน่ง 50 เมตรของสวน ให้ปลายท่ออยู่ตรงตำแหน่ง ท่อ PE เส้นกลาง

      8.2วางท่อรองประธาน 1 ½ นิ้ว(เท่าท่อประธาน) 2 เส้น โดยติดประตูน้ำ เส้นละ 1 ตัว

      8.3วางท่อพีอี  ยาวเส้นละ  48  เมตร  2  ข้าง ๆ ละ 3  แถว

      8.4ติดหัวเจ็ท  รวม  75  หัว

9.การ ปล่อยน้ำ จะเปิดน้ำพร้อมกันทั้งสวน  ก็เปิดประตูน้ำทั้ง 2 ตัว  ถ้าเปิดปัมป์ นาน 1 ชั่วโมง  แต่ละหัว จะให้น้ำได้  90 ลิตร  (ถ้าเปิดที่ละ ครึ่ง ให้เปิดประตูน้ำที่ท่อรองประธาน ทีละตัว)

ความเห็น

หายไปไหน นาน แถวนี้ฝนตกบ้างไหม

ไม่ค่อยว่างครับพี่ จึงไม่ได้มาเขียนบล็อก บังเอิญเมื่อวาน เจอ  บล็อคFuzzY Garden ที่มีปัญหา ระบบน้ำ  จึงมาแนะนำวิธีการแก้ไข    และมาแนะนำขั้นตอนการออกแบบอีกครั้ง  เพื่อ สมช. จะนำไปใช้ในหน้าร้อนนี้

ที่ภูเก็ตกลางคืน  ฝนตกมา 3  คืนติดกันแล้ว

วันนี้ิ ครื้มเกือบทั้งวัน  ตอนเย็น ก็ตกอีก

แต่กลางวันร้อนจัดมาก

ข้อมูลแน่นปึกเลย เยี่ยมจริงๆ บ้านสวนเราโชคดีจังที่มี คุณอ.บุญลือ  ข้าน้อยขอคาระวะ....