หน่วยงานราชการที่แจกพันธุ์ไม้ฟรี

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 คนเพิ่งซื้อที่กำลังหาต้นไม้ไปลงเพิ่มเติม  คิดว่าข้อมูลนี้น่าสนใจเลยเอามาฝากครับ

 

ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 1

      
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ตู้ ปณ. 57  ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 032 - 312103 - กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมนึก   บุญยืน         
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี  ต.ชะอำ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76120 032 - 433883 ต่อ 124 081-8534848 กล้าไม้ทั่วไป
    นายเสรี  รัตนเย็นใจ   032 - 433659-60     
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110 - - กล้าไม้ทั่วไป
    นางสาวสมจิตร์  หวังดิลก         
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ม.10  ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120 FAX. 02-5237492 086-7555534 กล้าไม้ทั่วไป
    นายเทอดธรรม   จักรนารายณ์         
5. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  กิ่ง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73171 ห้องเลขาฯ กรม  651 081-4571304 กล้าไม้ทั่วไป
    นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์         
6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร FAX. 034-810300 089-8362767 กล้าไม้ทั่วไป
    นายธวัชชัย  ลัดกรูด ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครชั้น4 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000       
7. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย  ม.2  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140 FAX. 032-425028 081-8565238 กล้าไม้ทั่วไป
    นายวุฒินันท์  เรืองปราชญ์ 

         
หน่วยงาน สถานที่ตั้ง ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  2   จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 21/6  หมู่  12 บ้านหนองชุมพร ต. ปากน้ำ อ.บางคล้า  081-2949147 081-4585137   
นายบัญชา  เจริญพงษ์ จ. ฉะเชิงเทรา  24110 FAX. 038-542313     
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี หมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 089-5447209 081-4585137 กล้าไม้ทั่วไป
   นายบัญชา  เจริญพงษ์         
2.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ ม.2  ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 0 2977 6858 089-0289712 กล้าไม้ทั่วไป
    นายนพดล   โอภาสเสถียร         
3. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา 21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร  ต.ปากน้ำ  อ.บางคล้า - 081-6110862   กล้าไม้ทั่วไป
    นายวินัย  ปราสาทศรี จ.ฉะเชิงเทรา  24110       
4.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก  26110 - - กล้าไม้ทั่วไป
    นางสาววันทนี  ลาภะสิทธินุกุล         
5.สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110 - - กล้าไม้ทั่วไป
   นางสาวเมตตา  ปังประเสริฐ         
6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130 - 081-3007721 กล้าไม้ทั่วไป
     นายธนรินทร์   สุกปลั่ง         
7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220 - 081-9397557 กล้าไม้ทั่วไป
    นายนริศร์  ประนยานันทน์         
8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว ม.1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจน์  จ.สระแก้ว  27000 - - กล้าไม้ทั่วไป
    นายอิศรพงศ์  กุลไทย         
9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์) ม.9 ต.ศรีกะอาง  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110 - 081-8066287 กล้าไม้ทั่วไป
    นายประสงค์  เกิดแก้ว         
10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ต.พุแค  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18240 - 089-925-5415 กล้าไม้ทั่วไป
    นายกิติพัฒน์  ธาราภิบาล         
11.สถานีเพาะชำกล้าไม้ (มวกเหล็ก) ต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  18180 036-341681 081-9406560 กล้าไม้ทั่วไป
    นายไพฑูรย์  บุญสุขวีระวัฒน์         
12.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี ต.โคกตูม  อ.เมือง จ.ลพบุรี   15210 036422777 081-5878511 กล้าไม้ทั่วไป
    นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป         
13.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ม.4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู  อ.นครหลวง  จ.อยุธยา  13260 - 081-9770304 กล้าไม้ทั่วไป
    นายธงไชย   สุขแก้ว         
14.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน) ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  24120 038-599107 081-3195216 กล้าไม้ทั่วไป
    นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์         
15.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี   ม.4  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160 - 089-8325980 กล้าไม้ทั่วไป
      นายสุพจน์  กุลประยงค์         
16.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง  บ้านหนองสนม ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  20110 089-8318817 081-3340205 กล้าไม้ทั่วไป
    นายอูฐ  เชาวน์ทวี         
17.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี  บ้านอ่าง  ต.อ่างคีรี  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150 - 084-0837614 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสละ  เขตรเขื่อน         
18.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด   บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล  อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140 - 081-6998292 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสุชาติ  ทิมแก้ว   


 หน่วยงาน  สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  3  จังหวัดนครสวรรค์ บ้านพักป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์(เดิม) เลขที่ 341 ถ.สวรรค์วิถี 056-222426 081-5966388   
นายสุธน  ตันโสภณธนาศักดิ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000       
1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์  ม. 4  ต.มหาโพธิ  อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์  60230 - 081-8895507 กล้าไม้ทั่วไป
    นายวันชัย  จันทร์สาคร         
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง  ม. 6  ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง  14120 - 089-7087224 กล้าไม้ทั่วไป
    นายภควัฏ  บุญประกอบ         
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี  ต.ห้วยชัน  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110 - 089-7419006 กล้าไม้ทั่วไป
    นายชัยนาจ   ภู่เพชร         
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท  17150 - 081-9503435 กล้าไม้ทั่วไป
    นายพิชัย  เหล่าตระกูล         
5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000 056-227263 081-9538206 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมคะเน  ปิยนลินมาศ         
6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.ที่ 15  ต.หนองนางนวล  อ.หนองฉาง - 089-8585979 กล้าไม้ทั่วไป
    นายมณฑล  หนูทอง จ.อุทัยธานี 61110       
7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก บ้านท่าตะคร้อ  ต.ประดาง กิ่ง  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000 055-515470 085-0490215 กล้าไม้ทั่วไป
    นางกนิษฐรัตน์  เย็นกาย     081-7405631   
8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ม.5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110 - 085-8749229 กล้าไม้ทั่วไป
    นายเสริมยศ  ชำนาญค้า         
         
หน่วยงาน สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  4   จังหวัดนครราชสีมา ถ. นครราชสีมา-ปักธงชัย  ต.ปรุใหญ่  อ.เมือง  044-222201 081-8794969   
นายภูษิต  พรหมมาณพ จ.นครราชสีมา 30000 FAX. 044-222397     
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย  ต.ปรุใหญ่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 044-222201 081-8415435 กล้าไม้ทั่วไป
    นางสุวรรณี  เจริญกลกิจ   FAX. 044-222783 081-7907372   
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช ต.ท่าช้าง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา 30240 044-222201 081-3899100 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสุรพงษ์  คงมิยา   FAX. 044-222397     
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 FAX. 044-811478   กล้าไม้ทั่วไป
    นายมนตรี  มะลิทอง         
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ ต.คูเมือง  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  31190 044-222201 081-8798694 กล้าไม้ทั่วไป
    นายชวลิต  กาญจนธัญลักษณ์   FAX. 044-222397     
5. สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ต.ตาจง  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์  31170       081-02657889 กล้าไม้ทั่วไป
 
    นางดารณี  สีโท     
   
         
 
หน่วยงาน  สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  5   จังหวัดมหาสารคาม บ้านกู่ทอง  ต. กู่ทอง  อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 043-370571-5     
นายชิษณุ  วงศ์นนทิ   FAX. 043-370576 081-9659228   
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม บ้านกู่ทอง  ต. กู่ทอง  อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 043-370571-5 081-9741892 กล้าไม้ทั่วไป
   นายชิษณุ  วงศ์นนทิ   FAX. 043-370575     
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนสวรรค์  ต.โนนสมบูรณ์  กิ่ง  อ.บ้านแฮด   จ.ขอนแก่น  40110 - 081-3906311 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสราวุธ   สุโพธิ์         
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120 - 081-9741892 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสำรวย  สุดเฉลียว         
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านแก  ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120 - 081-9651659 กล้าไม้ทั่วไป
    นายอรุณ    สุทธิรักษ์         
5. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านสระคู  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45130 043-580507 081-9640943 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมศักดิ์  วนัสสกุล   FAX. 043-513043    

หน่วยงาน  สถานที่ตั้ง ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  6   จังหวัดยโสธร บ้านคำบอน  ต. ดู่ทุ่ง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000 045-582576 089-1916191   
นายวินัย  โสมณวัตร์   FAX. 045-582575     
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร บ้านคำบอน  ต. ดู่ทุ่ง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000 045-737354 081-8771589 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมัย  สีโท         
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ ต. สร้างถ่อน้อย  อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ 37240 FAX. 045-240841 081-9776889 กล้าไม้ทั่วไป
   นายกิติชัย  เจริญขวัญ         
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร   บ้านคำป่าหลาย  ต.คำป่าหลาย  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 - 086-7167214 กล้าไม้ทั่วไป
    นายชลวิทย์  นามจันทรา         
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพพนมจังหวัดนครพนม  บ้านเทพพนม  ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง  จ.นครพนม  38000 081-7693866 07-8595919 กล้าไม้ทั่วไป
    นายพิรมย์ สกูลหรัง         
         
หน่วยงาน  สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  7  จังหวัดศรีสะเกษ  ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 045-612877 081-9992808   
นายทนงศักดิ์ นนทภา   FAX. 045-643807     
1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 - 081-9992808 กล้าไม้ทั่วไป
    นายทนงศักดิ์  นนทภา         
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี   ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 045-311688 081-8761561 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมโภชน์  ไพศาลวัฒนา   FAX. 045-206220     
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130 089-5805152 081-7904860 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสุรพล  กลิ่นพันธุ์         
4. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) ต.ค้อวัง  อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร  35160 045-643807 081-7253166 กล้าไม้ทั่วไป
    นายชวน  ธีรวุฒิอุดม   FAX. 045-633204     
         
หน่วยงาน  สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  8   จังหวัดอุดรธานี บ้านคำกลิ้ง  ต. บ้านจั่น  อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-292411 06 - 6686768   
นายสุจิณ   เรืองถาวรฤทธิ์   FAX. 042-292411     
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี บ้านคำกลิ้ง  ต. บ้านจั่น  อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-292411 086 - 6686768 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสุจิณ  เรืองถาวรฤทธิ์   FAX. 042-292411 081-9542541   
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000 FAX. 042-811112 081-8718798 กล้าไม้ทั่วไป
    นายนพคุณ   วงศ์สง่า         
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  หมู่ 7  บ้านเก่าน้อย  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000 - 081-3809020 กล้าไม้ทั่วไป
    นายวิชิต เชียรวิทยาคุณ         
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000 - 081-8727239 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสุธน กมลบูรณ์         
5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  ต.หาดดำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 - 081-9652302 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสุทัศน์ เจนวิถีสุข         
6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร ต.โคกภู  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  47180 - 086-7186627 กล้าไม้ทั่วไป,
    นายอิสรา   ปุราโส         
         
หน่วยงาน สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  9  จังหวัดเชียงใหม่ ต.บ้านสหกรณ์  กิ่ง อ. แม่ออน  จ. เชียงใหม่ 50130 053-880793 081-9618995   
นายพรเทพ   ลิ้วประเสริฐ   FAX.053-880793 -   
1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ต.บ้านสหกรณ์  กิ่ง อ. แม่ออน  จ. เชียงใหม่ 50130 - 081-9618995 กล้าไม้ทั่วไป
    นายพรเทพ   ลิ้วประเสริฐ         
2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย  จ.แพร่ 54110  FAX. 054-614282 081-9256758 กล้าไม้ทั่วไป
    นายศิริชัย    รัตนภาค         
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ 140 หมู่ 7  ต.ป่าแมะ  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 054-627143  081-8837451 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย   FAX.054-627143     
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง ต.แม่หวด  อ.งาว  จ.ลำปาง  52110 FAX. 054-320989 081-2884985 กล้าไม้ทั่วไป
    นายประชัญ คำมาบุตร     089-6359893   
5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000   086-1949414 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมศักดิ์  โคตะมะ         
6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ต.แม่คำ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  57240 053-779214 081-8855447 กล้าไม้ทั่วไป
    นายเกรียงกริช  อรรฐาเมศร์   FAX. 053-779214     
7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000   089-9534296 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสุเทพ  ลิขิตแสนภู         
8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  (ห้วยดินดำ) ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230     กล้าไม้ทั่วไป
    นายสยาม  อินทาโถ         
9. สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150   089-7009639 กล้าไม้ทั่วไป
    นายศิริชัย    ทองประเสริฐ         
10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170 FAX. 053-274431 086-5868877 กล้าไม้ทั่วไป
    นางอภิระมน  ฐิติชยาภรณ์         
11.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  58110 FAX. 053-612078 081-3664939 กล้าไม้ทั่วไป
    นายนุกูล   อุ่นใจจินต์         
         
หน่วยงาน สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  10  จังหวัดเพชรบูรณ์ ต.วังชมภู  อ.เมือง  จ. เพชรบูรณ์  67210 FAX. 056-771543 086-2020410   
นายพรพรหม   ธเนศอนันต์         
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์  ต.วังชมภู  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67210     กล้าไม้ทั่วไป
    นายพรพรหม   ธเนศอนันต์         
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก  ต.ดินทอง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130   081-6743663 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมบูรณ์    รัตนะชีวะกุล         
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  ต.บ้านด่านนาขาม  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000   081-9718064 กล้าไม้ทั่วไป
    นายมนูญ  แออ่วม         
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร   ต.เขาเจ็ดลูก  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  66150 FAX. 055-251317 081-5343563 กล้าไม้ทั่วไป
    นายจักรวัฒน์     ชินรัตน์         
         
หน่วยงาน สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  11  จังหวัดชุมพร  ม.6  ต.ทรัพย์อนันต์  อ. ท่าแซะ  จ. ชุมพร 86140  077-520157 089-8377516   
นายถมยา ยินเจริญ         
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร ม.6  ต.ทรัพย์อนันต์  อ. ท่าแซะ  จ. ชุมพร 86140  081-2295254 089-8377516 กล้าไม้ทั่วไป
    นายถมยา  ยินเจริญ         
2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต.ห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000   085-9028588 กล้าไม้ทั่วไป
    นายศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์         
3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี   ถ.ห้วยมุด  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120 FAX. 077-283248 081-9783757 กล้าไม้ทั่วไป
    นายวรวิทย์    หยูดำ     081-6062857   
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร  ม.6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110   089-8745069 กล้าไม้ทั่วไป
    นายโชคธณาห์    ป้องอาณา     085-7924562   
5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง   51/1  ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000   081-9701299 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสุกิจ    ลิ่วพฤกษพันธ์         
6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา  54/17  ม.2  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 FAX. 076-440620   089 - 2144419 กล้าไม้ทั่วไป
    นายปิติ   ลายลักษณ์   FAX. 076-481033 086-4704696   
7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต  ม.5 ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110   084-7667644 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสรกฤษณ  สิงห์คำ         084-0627647   
         
หน่วยงาน สถานที่ตั้ง  ที่ทำงาน มือถือ ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า  12  จังหวัดสงขลา ต. ฉลุง  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา  90110 081-9581263 089-1283166   
นายวัชรินทร์  วิเชียรนพรัตน์         
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ต. ฉลุง  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา  90110 074-398211 081-3803345 กล้าไม้ทั่วไป
    นายวินัย  สุชีวะกุล   FAX. 074-398211     
2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง  หมู่ 1  ต.ป่าพะยอม  อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง 93110 081-9581263 089-1283166 กล้าไม้ทั่วไป
    นายวัชรินทร์  วิเชียรนพรัตน์   FAX. 074-841206-7     
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช   ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000 075-356218 087-3191140 กล้าไม้ทั่วไป
    นายกฤตธัช  อนัคฆมณี   FAX. 075-341010 087-2652345   
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่   สำนักงานป่าไม้จังหวัดกระบี่(เดิม) หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมือง 075-622231 086-2705010 กล้าไม้ทั่วไป
    นายประวิทย์ ประชุมทอง จ.กระบี่ 81000       
5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง  ต.ช่อง  อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170 075-218983 081-8925439 กล้าไม้ทั่วไป
    นายยงยศ   หยงสตาร์   FAX 075-220305     
6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล  ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล  91130  074-711039 081-9341425 กล้าไม้ทั่วไป
    นายเทเวศน์  บรรณพงศ์กร         
7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 073-331594 081-8984758 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมพร  เอกวานิช   FAX. 073-348432     
8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  073-212787 081-9575123 กล้าไม้ทั่วไป
    นายสมพร  เอกวานิช   FAX. 073-212786 086-2958530   
9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส  อ.เมือง  จ.นราธิวาส   96000 073-511154 081-0929826 กล้าไม้ทั่วไป
    นายจุมพล  สิทธิชัย   FAX. 073-513311 
   
 

ข้อมูลจาก  http://www.forest.go.th

 

โทรไปเชคก่อนว่ามีต้นอะไรบ้าง  แต่ละที่ต้นไม้ไม่เหมือนกัน  ส่วนมากเป็นไม้ยืนต้น  แต่บางที่มีพวกไม้ประดับด้วย

ความเห็น

น่าจะแจก  ยางนา  กระบก  แต่ที่เราจะปลูก  คงไ่ม่มี

มองหาจังหวัดนนทบุรีจนตาลายไม่มีเลย...

มีความสุขกับการที่ได้ให้มากกว่าการที่ได้รับ

แล้วนครปฐมจะแจกต้นอะไรกันเนี่ย :sweating:

สุดมือสอย ก็ปล่อยมันไป^^ ธรรมะ จากท่าน ว.วชิรเมธี

ขอบคุณนะคะที่เอาข้อมูลมาฝาก

เดี๋ยวจะไปเสียเที่ยว เพราะผมไปแล้วเจอแบบ กั๊กให้หน่วยงานราชการทำโครงการปลูกป่า ทั้ง ๆ ที่เห็น ก็ให้ไม่ได้ เหลือแต่ไอ้ที่เราไม่อยากได้ เช่น ต้นคูณ **เป็นบางที่นะครับ**

สวนจินตนาการ

นำจินตนาการ มาผสานให้เป็นจริง

1. ไปเอาแล้วไม่มี


2. เปิดให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ


ดังนั้นควรโทรก่อนไปนะคะ ไม่งั้นเสียเวลา อิอิ

...2553 ปีที่ 1 ที่เริ่มเดินตามรอยพ่อ...

น่าจะเป็นไม้ป่า ไม้ยืนต้น เช่น ประดู่ มะค่า ยางนา ...

แต่เพิ่งจะรู้ว่ามีใกล้บ้านผมด้วย

สวนเกษตรบุรีรมย์การเกษตรแบบเสาร์เว้นเสาร์ เน้นที่เราปลูกเองกินเอง
บริการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ ถูก ดี มีประสิทธิภาพ

เคยไปที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร ต.โคกภู  อ.ภูพาน  จนท. เค้าก็บริการดีนะคะ...ถ้าจะให้ดีโทรไปถามรายละเอียดก่อนค่ะ ที่สำคัญตอนไปรับกล้าไม้อย่าลืมบัตรประชาชนไปด้วยนะคะ 

อยากหาปลูกเหมือนกันครับ ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล

เป็นข้อมูลท่ีเยี่ยมมาก การไปรับพันธ์ไม้ควรติดต่อล่วงหน้าด้วย ให้ดีควรสำเนาบัตรไปด้วย เจ้าหน้าท่ีเค้าต้องใช้ประกอบเอกสารการแจก


เคยไปของท่ีสตูล บริการดีมาก

หน้า