เศรษฐกิจพอเพียง

สอนการเลี้ยงไส้เดือน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มาสอนการเลี่้ยงไส้เดือน

ทำนาปีนี้ 57

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อุดม สมบูรณ์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ปรับที่ ปรับทาง ระบบน้ำ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

6 แปลง ระบบน้ำถึงกัน มีท่อส่งน้ำทุกแปลง เปิด-ปิดได้ แต่ละแปลงมีคลองล้อมรอบของตนเอง มีสระ(ขนาดเล็กบ้าง-ใหญ่บ้าง)ของตัวเอง ระหว่างแปลงมีพื้นที่ 2 เมตร เติมดินระหว่างร่องยางไม่ให้น้ำท่วม เปลี่ยนทิศทางเข้านาตามหลักฮวงจุ้ย และตามความสะดวก สบายใจ  จริงๆ ก็ทำพร้อมๆ ไปกับการทำบ้าน หมดงบไปโขอยู่

 

เปิดเตาเผาถ่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ครั้งแรกกับการเผาถ่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันหยุด ทำเตาเผาถ่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สบาย ๆ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ทำบุญอย่ารอให้ถึงตอนแก่ เพราะชีวิตคนเราไม่แน่ว่าจะอยู่จนแก่ตายหรือไม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ถึงรายได้เราจะไม่เพิ่ม แต่รายจ่ายเราก็ลดลง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หน้า