เศรษฐกิจพอเพียง

ปลายฝนต้นหนาว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มีความสุขกับปัจจุบัน ดีกว่าฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

"สวนปีดี" จุดเริ่มต้นเล็กๆ..สู่ความพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีครับ 

ชื่อ ชัย ทำนาทำสวนอยู่ที่มุกดาหาร

ตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีที่กลับมาอยู่บ้านถาวร ทำนาปี แล้วก็พยายามสร้างสวนพอเพียงอยู่ครับ Smile 

แต่ก่อนพื้นที่สวนสวนใหญ่ก็ปลูกมันสำปะหลัง จนเมื่อปีก่อนปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนผสม

ปลูกหลากหลายอย่าง..แต่หลักๆเน้นกล้วย เพราะดูแล้วน่าจะเป็นพืชที่เหมาะกับสวน และวิถีทำการเกษตรของตนที่สุด

สอนการเลี้ยงไส้เดือน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มาสอนการเลี่้ยงไส้เดือน

ทำนาปีนี้ 57

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อุดม สมบูรณ์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ปรับที่ ปรับทาง ระบบน้ำ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

6 แปลง ระบบน้ำถึงกัน มีท่อส่งน้ำทุกแปลง เปิด-ปิดได้ แต่ละแปลงมีคลองล้อมรอบของตนเอง มีสระ(ขนาดเล็กบ้าง-ใหญ่บ้าง)ของตัวเอง ระหว่างแปลงมีพื้นที่ 2 เมตร เติมดินระหว่างร่องยางไม่ให้น้ำท่วม เปลี่ยนทิศทางเข้านาตามหลักฮวงจุ้ย และตามความสะดวก สบายใจ  จริงๆ ก็ทำพร้อมๆ ไปกับการทำบ้าน หมดงบไปโขอยู่

 

เปิดเตาเผาถ่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ครั้งแรกกับการเผาถ่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันหยุด ทำเตาเผาถ่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หน้า