บล็อกของ JuPo

ผักสลัดในกระถาง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เพาะเมล็ดผักสลัดในถาดเพาะ เจอเชื้อราในวัสดุเพาะเมล็ด

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เพาะเมล็ดผักสลัดในถาดเพาะ โดยใช้พีทมอสจากร้านKU / เมล็ดที่ใช้เพาะสังซื้อทางอินเทอร์เน็ตค่ะ ระยะเวลาประมาณ9วัน แต่ละแถวปลูกคนละชนิดกัน ขึ้นบาง ไม่ขึ้นบาง ตามรูปค่ะในทั้งหมดที่เพาะในถาดนี้ ที่ดูจะไม่มีปัญหาเลยคือ ผักร็อคเก็ตArugula และ ผักสลัดButterhead buttercrunch ค่ะ
Subscribe to RSS - บล็อกของ JuPo