พื้นที่เล็ก ๆ ตรงนี้กำลังจะเปลี่ยนไป

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พื้นที่เล็ก ๆ ตรงนี้ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผล วันนี้กำลังทดลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

 ซอกเล็กๆข้างบ้าน

กำลังทดลองอันนี้อยู่

ส่วนอย่างอื่นก็มีให้เก็บเรื่อย ๆ ครับ

ขอบคุณแรงบันดาลใจ

จากบ้านสวนพอเพียง

ความเห็น

น่าทานอีกแล้ว เมื่อวานพริก วันนี้ถั่วพลูและชมจันทร์ อนาคตเห็ดหวาน ๆ เค้าอิจฉาจังเบย

ดูแล้วน่าจะเจอแดดน้อย น่าจะทำโรงเห็ดเล็กๆน่าจะได้ผลดีค่ะ

ที่จริง  ตรงนั้นปลูกไม้ใบได้นะ  เช่น  หูเสือ  ชะพลู  

ถ้าปลูกทั้งแถวที่ว่างๆนั้นก็พอกินอยู่นะ

อีกหน่อยก็คงจะมีเห็ดให้ได้ทาน ถั่วพลูลูกสวยน่ากินครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร