ทรงพระเจริญ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Love eternally  

รักชั่วนิรันดร์

You have walk over all this land  

พ่อเดินย่ำทั่วท้องถิ่น แดนไทย

You have touched every heart and hand

พ่อสัมผัสดวงใจและมือของทุกคน

You have seen a greater plan

พ่อทรงวางแผนงานที่ยิ่งใหญ่

Given you all so that we can stand

พ่อทุ่มเทหมดสิ้น เพื่อเราได้ยืนหยัด

You give rain from a cloudless sky

พ่อให้ฝนจากฟากฟ้าที่ไร้เมฆ

You give strength when you hear our cry

พ่อให้ขวัญและกำลังใจ เมื่อได้ยินเสียงเราร้องร่ำ

You have faith that we will try to be the best

พ่อมีความเชื่อมั่นว่า ให้เราทำดีที่สุด

So this Nation can rise

เพื่อให้ประเทศไทยยืนยง

 

A thousand choices but we choose one

พันเลือก แต่เราเลือกหนึ่ง

Ten thousand voices that become one

หมื่นเสียง ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

One in harmony..All in unity

รวมความกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี

Together we will give you

ร่วมกันถวายให้พ่อ..

..Love eternally

รักชั่วนิรันดร์

 

In every heart and in every home

ในทุกๆ หัวใจและในทุกๆ หลังคาเรือน

In every place, you are the light and hope

ในทุกแห่งหน พ่อคือแสงสว่างและความหวัง

You are the shelter

พ่อเป็นที่พักพิง

and when the storm has gone, Our inspiration so that we can carry on

และหลังจากพายุร้าย พ่อคือแรงบันดาลใจ ให้เราก้าวเดินต่อไป

 

A thousand choices but we choose one

พันเลือก แต่เราเลือกหนึ่ง

Ten thousand voices that become one

หมื่นเสียง ที่รวมเป็นหนึ่ง

One in harmony..All in unity

รวมความกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี

Together we will give you

ร่วมใจกันถวายให้พ่อ..

..Love eternally

รักชั่วนิรันดร์

 

You are the father

พ่อคือพ่อพระ

You are the soul

พ่อคือดวงจิต

Making this Nation whole

คือศูนย์รวมให้ชาติไทยเป็นหนึ่งเดียว

Together we will give you

ร่วมใจกันถวายให้พ่อ..

 ..Love eternally

รักชั่วนิรันดร์

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

อ้อยหวาน

 

ความเห็น

ไพเราะมากๆ ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับคุณอ้อย

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

เพราะมาก ชอบ ขอบคุณค่ะที่นำสิ่งดีๆ มาฝากSmile

ความพอเพียงจะทำให้ชีวิตมีความสุขแบบยั่งยืน