แนะนำเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขุนน่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มันสำปะหลังชุดแรกของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขุนน่านที่สมาชิกอำเภอสันติสุขปลูกเมื่อเดือน มิถุนายน 2553 จำนวน 7 ราย (นายเสนอ  อ่อนนา) 

สมาชิกอีกคนหนึ่ง นายทัศน์  หิมวัน

สมาชิกอีกคนหนึ่งที่มีอายุถึง 70 ปี คือ คุณลุงปั๋น จอมพันธ์

ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ไม้ไผ่ช่วยในการขุดมัน ทำสะดวกและรวดเร็ว

ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังของสมาชิกอำเภอสันติสุข(เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขุนน่าน)ขุดได้

ความเห็น

การปลูกมันสามารถเพิ่มผลผลิต และทำให้หัวใหญ่ได้ด้วยการดูแลให้ถูกขั้นตอน โดยไม่เน้นการใช้ยาฆ่าหญ้า ยาคุมหญ้า แต่เน้นการปรับปรุงดินทุกครั้ง ในแต่ละฤดูปลูก

คิดดี ทำดี พูดดี


สัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ขุนน่าน

เทียบกับการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์กับยาฆ่าหญ้าได้กำไรต่างกันเท่าไหร่คะ?

หน้า