จุดเริ่มของการพัฒนา คือความฝัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความฝันของคนเรานั้น เกิดจากความประทับใจในบางสิ่งบางอย่าง 
เมื่อประกอบเข้าไป กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีในตน 
ก็จะทำให้สามารถสร้างบางสิ่งบางอย่าง จากความฝัน ให้กลายมาเป็นความจริงได้ 
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มพัฒนาความฝัน เราจะต้องมีความเชื่อมั่นก่อนว่า 
สิ่งที่เราริเริ่มขึ้นนั้นจะเป็นผลดี และสามารถทำได้จนประสบความสำเร็จแน่นอน 
เมื่อเรามีความศรัทธาในสิ่งใด เราจะมีความมุ่งมั่นพยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ 
ไม่ว่าจะพบกับความยุ่งยาก หรือมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน 
บ้านสวนพอเพียงห้าพลัง เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผม 
ที่จะประสานพลังทั้งห้าชนิด ในห้ามิติ เพื่อประโยชน์ห้าอย่าง
อันเป็นความฝันของผม ที่เกิดจากการสะสมสิ่งประทับใจ 
เพื่อประสานพลังกับชุมชนอันเป็นบ้านเกิด ให้เข้มแข็งและพัฒนา

ความเห็น

 

           :admire2: เป็นเช่นนั้นแล...จริงแท้แน่นอนค่ะ....

รักบ้านเกิด แต่ไม่ได้เกิดที่ระยอง แต่ก็ต้องทดแทนบุญคุณ แผ่นดินที่ให้เราอยู่:cheer3:

บ้านสวนพอเพียงห้าพลัง....


:confused: