บ้านสวนพอเพียง ปลูกทุกอย่างด้วยความรัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ้านสวนของเรา ไม่ได้เน้นที่ตัวบ้าน แต่เน้นที่ตัวสวน 
สวนของเรา ไม่ได้ปลูกต้นไม้เอาไว้ขาย แต่เราปลูกเอาไว้กิน 
สวนของเรา จึงปลูกทุกอย่างที่เราชอบกิน และกินทุกอย่างที่เราได้ปลูก
ต้นไม้ทุกต้นในสวนของเรา เราล้วนปลูกเอง เราจึงรู้จักและรักพวกเขา
ถึงแม้ว่า กายของเราจะไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา แต่ใจของเราอยู่กับเขาตลอดเวลา
เมื่อเราทำสวนด้วยความรัก รูปแบบการจัดสวนของเราจึงประกอบไปด้วยสิ่งที่เรารัก
เราออกแบบของเราเอง เราค่อยๆทำเอง แต่เราทำอย่างมีระเบียบตามแบบแผนทฤษฎีใหม่
บ้านสวนของเรา จึงทำให้เรา อยู่อาศัยอย่างมีความสุข ตามแบบชีวิตพอเพียง บนทางสายกลาง 

ความเห็น

ชอบจัง  คิดดีและทำได้ ดูมีความสุขมากๆค่ะ

คิดเหมือนกัน มีความสุขแบบพอเพียงเหมือนกันค่ะ

จะปลุกทุกอย่างที่กิน แม้จะไม่ได้กินทุกอย่างที่ปลูก

เห็นด้วยค่ะ ชอบคำนี้จัง

สูงสุดคือธรรมชาติ

ปลูกด้วยรัก : เห็นด้วยอย่างยิ่งจงช่วยกันปลูกเยาวชนให้รักต้นไม้และรักถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  เราจะร่วมอุดมการเดียวกัน