พืชเล็กๆ ในสวน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ดอกนี้เจอในสวนทั้งปี ชอบขึ้นตามพื้นทรายที่ชื้น กลางแจ้ง แต่ยังไม่ทราบเขาเรียกว่าอะไรครับ
ต้นหยาดน้ำค้าง ขึ้นในบริเวณเดียวกัน
 


  


ความเห็น

ขอบคุณครับ

หยาดน้ำค้าง  สวยดีค่ะ

ไร่ปัญญา ณ แก้งสนามนาง

เมื่อก่อนไม่มีครับ แต่หลังจากผมไปเก็บมาจากที่อื่นเอามาปลูกทิ้งไว้ก็ขึ้นเต็มเลย เป็นพืชขนาดเล็ก โตเต็มที่ประมาณเหรียญสิบบาท ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นครับ

:good-job: :good-job: :good-job:

ขอบคุณครับ

น่าจะชุ่มน้ำตลอดปี หยาดน้ำค้างจึงอยู่ได้

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

เป็นบริเวณริมบึงครับ เป็นหาดทรายที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในสมัยก่อน

มองไม่เห็นรูปค่ะ

ดอกสวยจัง

ทั้งต้นเลยครับไม่ใช่ดอก ดอกจะเล็กนิดเดียว ชูเป็นก้านขึ้นมายาวประมาณ 4 นิ้ว เล็กกว่าไม้จิ้มฟัน เป็นช่อดอกตูมๆ ตรงปลาย ในรูปจะเห็นส่วนโคนของก้านดอกที่ขึ้นแนบอยู่ที่ยอด น่าจะเป็นคนละชนิดที่เป็นข่าวครับ แต่เรียกชื่อเหมือนกัน แต่แบบนี้แน่นอนกว่าครับเพราะสวยกว่า

หน้า