เครื่องจ่ายปุ๋ยน้ำอัตโนมัติ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เนื่องจากที่ทำงานให้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

เครื่องจ่ายปุ๋ยน้ำอัตโนมัติ


หลักการทำงานของเครื่องจ่ายปุ๋ยน้ำอัตโนมัติ

       เมื่อดินที่ปลูกพืชมีความชื้นต่ำ ทำให้คอนแท็คของรีเลย์ที่ชุดควบคุม

ตรวจจับความชื้นอยู่ในตำแหน่งปกติปิด(NC) ทำให้วงจรต่อถึงกันมอเตอร์ปั๊ม

น้ำทำงาน    ทำให้น้ำไหลออกจากท่อพีวีซีผ่านสายยางไปยังต้นพืช เมื่อ

เวลาผ่านไประยะหนึ่ง ความชื้นสูงก็เกิดขึ้น ต้นไม้ก็จะได้รับสารอาหารเพียง

พอทางรากส่งไปเลี้ยงลำต้น สวิทซ์วงจรตรวจวัดความชื้นก็จะทำงาน รีเลย์ทำ

งาน ทำให้คอนแท็คเปลี่ยนตำแหน่งจาก NC เป็นตำแหน่ง No ทำให้

มอเตอร์หยุดทำงาน สิ้นสุดการจ่ายปุ๋ยน้ำในครั้งนี้และเมื่อดินแห้ง ก็จะเริ่มทำ

งานใหม่อีกครั้ง

ข้อดีของระบบให้ปุ๋ยในระบบน้ำ

1. เป็นการให้ปุ๋ยที่มีความสม่ำเสมอพร้อมกับน้ำในความเข้มข้นที่พอเหมาะลง

บริเวณรากพืชหนาแน่นไม่ตื้น หรือ ลึกเกินไป เนื่องจากการให้น้ำแบบฉีด

ฝอยหรือแบบน้ำหยดรากพืชมีปริมาณหนาแนนที่สุดบริเวณ พื้นที่เปียก

2. สามารถปรับสูตร และความเข้มข้นของปุ๋ยได้ทันที และรวดเร็ว (ทุกวัน)

ตามความต้องการของพืช และสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นระบบที่มีการให้

ปุ๋ยครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งจึงไม่ค่อยสะสมในดินดังนั้น เมื่อเปลี่ยนสูตร

หรือ สัดส่วนของปุ๋ยพืชก็จะตอบสนองได้เร็วกว่าระบบที่ให้ครั้งละมาก ๆ ลงใน

ดิน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพืช 10 - 50 % จากรายงานการทดลอง

ทั่ว ๆ ไป การให้ปุ๋ยในระบบน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ทางดินถึง 10

– 50 % ของระบบให้ทางดิน ขึ้นอยู่กับระบบการให้ปุ๋ย และน้ำที่ใช้ความถี่ใน

การให้ปุ๋ย ฯลฯ เนื่องจากการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ จะช่วยลดการชะล้างโดยเฉพาะ ไนโตรเจน และเป็นการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอทั่วบริเวณรากพืช ไม่

เหมือนการให้ปุ๋ยทางดินทั่ว ๆ ไปซึ่งเป็นการให้เป็นจุด ๆ นาน ๆ ครั้ง เช่น ทุก

3 – 6 เดือน บริเวณที่เม็ดปุ๋ยลงในดินช่วงแรก ๆ จะมีความเข้มข้นสูงรากพืช

บริเวณนั้นอาจได้รับอันตรายได้ ทำให้การดูดใช้ปุ๋ยไม่ดี

4. ลดแรงงาน และเวลาในการให้ปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยไปกับน้ำ ดังนั้น ไม่ต้องเสียแรงงานคนหว่านปุ๋ย และสามารถให้ปุ๋ยได้ถี่มากน้อยตามความต้องการ อาจให้ทุกครั้งที่ให้น้ำ หรือ ครั้งเว้นครั้งตามความต้องการ

5. เพิ่มผลผลิตทั้งคุณภาพ และปริมาณ เนื่องจากพืชได้น้ำ และปุ๋ยสม่ำเสมอ

และสามารถเปลี่ยนชนิด และสัดส่วนของปุ๋ยตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ตามความต้องการของพืช นอกจากนี้ยังสามารถผสมธาตุอาหารรอง และ

อาหารเสริมลงในถังจ่ายปุ๋ย

เพิ่มการทำงานของเครื่อง(ฉบับบ้านๆ)

เมื่อดินแห้ง  วงจรควบคุมความชื้นควบคุมให้ปั๊มน้ำทำงาน  น้ำไหลผ่านท่อ  ไปที่สายยางขนาดเล็กที่วางปลายสายที่กระถางทุกอัน เมื่อน้ำถึงต้นพืชจนชุ่มฉ่ำ  ตัวควบคุมความชื้นก็ทำให้ปั๊มหยุดทำงาน  ก็ถือว่ารดน้ำเสร็จ1ครั้ง   เมื่อดินแห้ง  ก็ทำงานใหม่อีกรอบ  

ขอบคุณบ้านสวนพอเพียง

ความเห็น

รูปภาพของ ธนนันท์

 

มาแล...แลดู ว่าเขาทำไรกัน...น้องนันคนรุ่นเก่า...:bye:  ค่ะ..ป้าเล็ก

รูปภาพของ ป้าเล็ก..อุบล

น้องนัน   อันนี้เป็นงานทางงานประจำค่ะ   เขาให้ทำตั้งนานแล้ว   แต่ว่า  ขี้คร้าน  วันนี้โดนขีดเส้นตายแล้ว   ก็เสร็จค่ะ     

รูปภาพของ อาร์ม-หมุ่นน้อยพะเยา

:admire2: :admire2:

รูปภาพของ นู๋หวึ่ง

เยี่ยมมากป้าเล็ก สมกับเป็นครู เทคนิคLaughing

ชีวิตไม่ได้เกิดมา เพื่อยอมแพ้

รูปภาพของ ป้าเล็ก..อุบล

ทำเสร็จวันที่เขาขีดเส้นตายค่ะ   แบบว่า  มัวแต่ขายเม็ดผักอยู่ตลาดบ้านสวน   เกือบโดนเล่นงาน งานจริงๆไม่ชอบ  ชอบงานบ้านสวนอย่างเดียว   แต่ก็ทำเอามาใช้บ้านสวนนะ

รูปภาพของ แจ้ว

ใช้กับงานในไร่กว้าง ๆ ได้มั๊ยป้า แบบมีที่เยอะน่ะค่ะ

:sweating:


รูปภาพของ ป้าเล็ก..อุบล

อันนี้  เป็นการทดลองน้องเหอ  แต่ในเขตบ้าน  สบายๆ  สำหรับคนมีเวลาน้อย (ขี้คร้านรดน้ำ  ขี้คร้านใส่ปุ๋ย)

รูปภาพของ papen

ป้าเล็กเก่งทุกเรื่อง จริง ๆ นะคะ ป้าเพ็ญแค่อ่านวิธีการทำงานก็ลา ซะแล้ว ป้าเล็กยอดเยี่ยมจริง ๆ คะ :good-job:

    

 

รูปภาพของ ป้าเล็ก..อุบล

อันนี้เป็นงานหลักที่ทำอยู่ค่ะ(สอนอิเล็กทรอนิกส์)  แต่ตอนนี้เหมือนจะให้เวลากับบ้านสวนมากกว่างานหลักอีกค่ะ

รูปภาพของ วันเพ็ญ ถือทอง

ชอบมากเลยป้าเล็ก เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน

หน้า