รายงาน...ได้รับเมล็ดพันธุ์แล้วครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เริ่มต้นด้วยของ  ป้าเล็ก  และน้าบรรดิฐ(ไม่ทราบว่าเขียนชื่อถูกรึเปล่า)

ของป้าเล็กเป็น เมล็ด มะละกอ 

ของน้าบรรดิฐ เป็นเมล็ด  ปอโมโรฮิยะ

แล้วจะรีบทำการบ้านมาส่งครับ...คุณครู

ขอบคุณทั้ง สองท่านมากครับ

ความเห็น

จะรอชมนะคะ

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

จะรอชื่นชม  ยินดี