วิถีเกษตรภูฏาน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

ความเห็น

สวยงาม สำคัญที่เมล็ดพันธ์/และปุ๋ยเคมี (ไม่มีโรงงานในพื้นที่)

ปลอดสาร รักษาพันธุ์ พึ่งพาตนเอง ที่คนไทยพยายามหนี

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

เดิมๆจริงๆ

sudjai_waitong@hotmail.com
     0805401058

ดูจนจบ  ชอบ  แล้วค่าครองชีพบ้านเขากับบ้านเราล่ะ  น่าสนใจมากๆ 

ขอบคุณเจ้าของบล๊อกมาก เป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่อยากไปเที่ยวที่สุด 

ขอบคุณมากค่ะที่นำมาให้ชม

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"