มีการบ้านมาฝากแจกเพื่นๆบ้านสวนครับ 10 ท่านครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความเห็น

ไม่แน่ใจว่าต้นยังไม่แก่หรือปล่าว  ที่บ้านดอกเยอะใส่แค่ปุ๋ยคอกเองครับ

แวะมาให้กําลังใจ และมาชื่นชมคนแจกค่ะ

ส่งที่อยู่มาทาง ฝากข้อความถึงสมาชิกนะครับ

ฝากที่อยู่มาทางฝากข้อความถึงสมาชิกเลยครับ

นับ 8/10 ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 

เคยมีแต่ตอนนี้สูญพันธ์ุไปแล้ว ขอนับ 10 นะคะ ขอบคุณค่ะ

ฝากที่อยู่มาทางฝากข้อความถึงสมาชิกเลยครั

หน้า