วันสิ่งแวดล้อมโลก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่  ๕ มิถุนายน  เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  โรงเรียนของป้ายาจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี  ปีนี้ป้ายาขออนุญาติผู้บริหารขอรับบริจาค  หน่อกล้วยจากเด็กๆ  คนละหน่อได้รับความร่วมมือจากเด็กๆอย่างมากมาย 


คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมปีนี้


Think.Eat.Save”   เพื่อสื่อสารให้ think before you eat and help save our environment! กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาหารที่ถูกทิ้ง โดยมุ่งกระตุ้นให้ช่วยกันเริ่มต้นที่บ้าน เพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง และผลักดันให้กระบวนการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้คิด ตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ อาทิ การเลือกซื้ออาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เช่น อาหารอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต การซื้ออาหารที่ผลิตในพื้นที่ เนื่องจากอาหารที่มาจากต่างพื้นที่ต้องใช้พลังงานในการขนส่งและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


 


 อาหารที่ถูกทิ้ง หมายถึงการสูญเสียทรัพยากรและอื่นๆที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ทั้ง น้ำ ที่ดิน แรงงาน ทุน ยกตัวอย่าง การผลิตน้ำนม 1 ลิตร ต้องใช้น้ำ 1,000 ลิตร และการผลิตแฮมเบอร์เกอร์ ต้องใช้น้ำ 16,000 ลิตร ที่ใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารเลี้ยงวัว สุดท้ายเมื่อมีการทิ้งอาหารจะส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากวัวและจากกระบวนการผลิตอาหาร


 มาดูวันจัดกิจกรรมกันค่ะ  เริ่มจากผู้บริหารให้ความรู้และกล่าวขอบคุณผู้ปกครองค่ะ


หลังจากนั้ก็นำไปปลูกในบริเวณที่จะทำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  บริเวณนี้เพิ่งขุดตอนช่าวงใกล้เปิดเทอมค่ะ  ตอนนี้ลงกล้วยที่ได้จากการบริจาคประมาณ ๕๐๐  ต้นค่ะ  บ่อยปลาลงบ่อไปบ้างแล้ว  รอฝนตกจะได้ลงไม้ผลค่ะ
ขอบคุณบ้านสวนพอเพียงที่ให้โอกาสได้แบ่งปันกิจกรรมดีๆค่ะ

ความเห็น

เป็นแนวความคิดที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอชื่นชม เห็นเด็ก ๆ พากันเดินไปปลูกกล้วยน่ารักจังเลยค่ะ

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

คุณครูป้ายาเตรียมเมนูกล้วยหลายๆประเภทเลยค่ะเพราะพอเขาออกลูกบวช เชื่อม ต้ม ปิ้ง ไม่ทันแน่เลยค่ะ คงต้องไป ฉาบ อบ กวน แน่เลย โอ้ย ...คิดไปแล้วเหนื่อยและสนุกแทนค่ะ

ตรูคงต้องหัดทำก่อนใช่ไหมค่ะ  แบบนี้น้ำตาลขึ้นแน่นอนค่ะ

มาชื่นชมป้ายากับเด็กๆ กิจกรรมดีๆค่ะ

มาชมกิจกรรมดีๆ กับเด็กๆ ที่น่ารัก ค่ะ อีกหน่อยพอกล้วย กับปลาโตจะมีรายได้เข้าโรงเรียนเยอะเลย ไอเดียของป้ายา..ยอดเยี่ยมค่ะ

   พออยู่ พอกิน พอใช้ พอใจ = พอเพียง

ไฟล์บังคับค่ะเจ้หนูแหม่ม  โรงเรียนใช้เงินขุด ถม  วันละ ๒๕,๐๐๐  บาทค่ะ ทำอยู่หลายวันค่ะ

ช่วงนี้ป้ายาใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอและสนทนากับสมาชิกในบ้านสวนเพิ่มมากขึ้น คงเป็นเพราะการเตรียมความพร้อมในการเข้าประชาคมอาเซี่ยน
เพื่อเป็นการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ลุงเรินเห็นทีจะต้องไปฝึกเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูป้ายาบ้างเสียแล้ว
นักเรียนทั้งหมด...ตรง  สวัสดีครับ คูณครู

 

ขอบคุณค่ะลุงเริน ช่วงนี้พูดภาษาอีสานกับเด็กได้อย่างมีความสุขค่ะ

ถ้าสมัยที่อ๊อดเรียนมีคุณครูน่ารัก ใจดีแบบป้ายานะ รักตายเลย

หน้า