กรอง ... คัด ... กลั่น & เก็บผลึก ... ?

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     นี่ ... นับว่า เป็นอีกบันทึก ที่ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาใคร่ครวญ ถามเอากับตัวเอง ว่า ‘ควรจะนำเสนอดีหรือไม่ ?’

     ด้วย นี่คือพฤติกรรมส่วนตัว ซึ่งเป็นปรกติปฏิบัติ เมื่อกาลสมมติว่าเป็นวันครบรอบกำเนิดเกิดกาย จากครรภ์มารดา และมีชีวิตรอดอยู่ นั้นคือ ...

     เมื่อถึงวันดังกล่าว ข้าพเจ้า จะกำหนด ‘ห้วงเวลาว่าง’ ที่พิจารณาว่าเหมาะ ให้กับตนเอง เป็นช่วง ๆ ... แล้ว ... ใช้ความทรงจำ แทนมือ คว้านลงใน ... ‘ตะกร้า พฤติกรรมสะสม แห่งปี’

           ล้วง ทีละประสบการณ์ ในแต่ละห้วงเวลาแห่งอดีต มาวางกอง

     ใช้สัมมาทิฐิ เป็น เครื่อง คัดกรองรั่ว “ไร้สาระ” ผ่านทิ้งไป ค้าง “สาระ” เอาไว้ในตะแกงกรอง ... แล้ว ... ?

          ดึงสมุดเก่า ๆ เล่มที่ ใช้มา กว่า 25 ปี ลงมา

     พลิกด้านหลัง เปิดปก พลิกแผ่นกระดาษ จนถึงหน้าว่าง ... บันทึก ... “สาระไม่บรรลุเป้าประสงค์”  … ต่อจาก สาระที่บันทึกไว้ก่อน เมื่อปีกลาย ... เสร็จแล้ว

     พลิกเปิดด้านหน้า ของสมุดบันทึก จาร ... “สาระที่บรรลุเป้า” ...  ลงไว้ ต่อจากสาระที่บันทึกไว้ คราอดีตที่ผ่านมาหลัด ๆ

        หากจะมีคำถามว่า  “ ... ‘สาระไม่บรรลุเป้าประสงค์’ ... บันทึกไว้ให้เปลืองหน้ากระดาษทำไม ?”

            ข้าพเจ้า คงตอบได้เพียงว่า เพราะ

     มันเป็นปริยัติกรรม ที่สอนให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ... “ไม่ควรเดิน โดยหนทาง และ / หรือ ดำเนินการโดย วิธีการนั้น ๆ" ...

      จึงจัดว่าเป็นความสำเร็จอีกด้านหนึ่ง แห่งการเรียนรู้ ที่เป็นปัจจัตตัง

         แต่ ... ด้วยปีนี้ (2556) ... มี กุศลเจตนา ที่หลาย ๆ ท่านสื่อปรากฏถึงข้าพเจ้า ไม่ว่า ทั้งทาง โทรศัพท์ หรือ Fb ... ดังนั้น เพื่อ กุศลอธิษฐาน ที่ท่านอวยไปนั้น สมเจตนา ไม่ต้องตกเป็นหมัน ...

     ข้าพเจ้า จึงจำต้องขอถือโอกาสนี้ เข้าบ้านใหญ่มาขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่รวมด้วย ช่วยกัน ส่ง อธิษฐาน เหล่านั้น ไปกระตุกบังเหียนสติ และ ทิฐิ ให้ข้าพเจ้า ดำเนินชีวิตที่เหลือไปอย่างระมัดระวัง ... ไม่ละเลย อดีต ซึ่งเป็นปริยัติที่ ข้าพเจ้าได้บันทึกขึ้นมาเอง

     และขอ อำนวยให้ท่านจงได้รับซึ่ง กุศลอธิษฐาน นั้น ๆ ด้วยกัน

        ขออนุญาตถือเอาโอกาสนี้ อวยให้ท่านจงนำพรประเสริฐที่ท่านมีอยู่ มาอำนวยสุขให้กับตนเองได้อย่างเปี่ยมเต็มเถิด

                สวัสดีครับ

ความเห็น

ขอให้ลุงพาโลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตสดใส่ จิตสดใสตั้งมั่นอยู่ในกายที่แข็งแรงนะค่ะ

    ขอบคุณยิ่งครับ

      ทั้งหมด ทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่านั้น คืนสนองท่านด้วยเทอญ

คุณลุงมีโครงเรื่องที่ดีมากค่ะ--ถือว่าสติยอดเยี่ยม--บัวขอบคุณสำหรับบุญ(รักษา)ที่แบ่งให้ด้วยค่ะ--หมั่น"เติมบุญ"ด้วยกัน อย่างต่อเนื่อง นะคะ--ขอบคุณค่ะ

   ด้วยความยินดีครับ

      จะพยายามระลึกว่า มีหลานอาทรอยู่ ครับ

ขอให้ลุงมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"

    ขอบคุณยิ่งครับ

      ขอ อธิษฐานนี้ คืนสนอง แด่ทั้งสองท่านด้วยเทอญ

สิ่งใดที่ประเสริฐ สิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ปรารถนา ด้วยบุญกุศลจิตที่คุณได้ประพฤติปฏิบัติชอบมาขอสิ่งนั้นเป็นของคุณ Paloo นะคะ

   ขอบคุณยิ่งครับ

       กุศลอธิษฐาน ทั้งหลาย นั้น ได่คืนสนองท่านด้วยเทอญ

ทั้งใจและกาย ขอให้แข็งแรงตลอดไปนะครับลุง

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

    ขอบคุณมาก ๆ ครับ ... ขอบคุณ

       ขอหลานได้รับสิ่งนั้นด้วยเถอะนะ

หน้า