การเรียนรู้สู่สถานศึกษา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การเรียนรู้สู่สถานศึกษา...ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การทำคอนโดเลี้ยงกบ

 น้ำหมักชีวภาพมะนาวเพิ่อเอามาทำน้ำยาอเนกประสงค์

 เลี้ยงไส้เดือนและด้วงกว่าง

 สอบถามข้อขัดข้อง


ขอบคุณ...บ้านสวนพอเพียง แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง.......ทำงานงานให้เหมือนเต่าเดิน...แตทำทุกวัน

 

 

ความเห็น

ทหารของประชาชน

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..