2558 …. ร่วมฉลองสุข ....

หมวดหมู่ของบล็อก: 

2558…. ร่วมฉลองสุข ....

   

                  ปราศ ..หมองปราศหม่นไหม้      ปราศภัย เถิดหนา

              ทุกข์ ..ที่โถมกายใจ                     ห่างพ้น

              เปี่ยม ..ลาภเปี่ยมยศใส                 แจ่มกระจ่าง

              สุข ..ที่ปองนองล้น                       อย่าได้คลายหนี ฯ.

 

 

โปรดยังชีวิตอย่าง ... บริสุทธิ ... ผ่องแผ้ว ... ปลอดภัย แลคุ้มค่า เถิด


ความเห็น

   ปราศ..หมอง ปราศ.หม่นไหม้  ปราศภัยเถิดหนา


พร..พี่.....จัดมอบมา             อย่างซึ้ง


  มอบ พร ต่อ กลับหนา           เจริญยิ่ง สุขภาพ


จงเปี่ยมปานพญาผึ้ง               พรั่งพร้อม เสบียงเปรม


 

ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน นะค่ะ

เพราะชีวิต...คนเรา    เกิดมา....ไม่นาน ก็ต้องตาย
ต้องกลายเป็นความว่างเปล่า
Cr. เ่ท่าที่มี - กางเกง

ขอให้มีความสุข ตลอดปีและตลอดไป

สวัสดีปีใหม่คะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง   ลุงหายไปนานเลย

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

 

มารับพรค่ะ     Laughing