คนกล้าคืนถิ่น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อบรมคนกล้าคืนถิ่น รุ่น 2 รอบ 1 ณ ศรช.บ้านบางกระน้อย อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

สวัสดีสมาชิกบ้านสวนพอเพียงทุกท่านครับ ผมมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ”คนกล้าคืนถิ่น” ก็เลยขอนำประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับ อาจจะมีเพื่อนสมาชิกบ้านสวนฯ หลายท่านได้เข้าร่วมอบรมก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับ เริ่มด้วยมีผู้ใหญ่ที่เคารพแนะนำให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพราะเห็นว่ามีความตั้งใจจะไปทำงานด้านเกษตร (แหม่ ผู้ใหญ่นี่ตาถึงจริง ๆ) ผมก็เลยค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก็พบว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจดีโดยมีแนวคิดหรือปรัชญาง่าย ๆ “คืนถิ่น คืนฐาน สืบสานชุมชน” โดยอยากให้คนรุ่นใหม่ (หรืออาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ทำงานมาหลายอย่างแล้วแต่ยังพบว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอยู่) โดยอาจจะมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมหรือไม่มีพื้นฐานเกษตร (ตัวอย่างก็ตัวผมเองละกันที่ไม่มีพื้นฐานเกษตรเลย) แต่สามารถที่จะไปเริ่มต้นจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่-พอกิน -> การสร้างรายได้ -> รวมทั้งการอยู่อาศัยแบบยั่งยืน

อ.บางกระทุ่ม แหล่งทำกล้วยตาก (น่าจะเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับ)

โครงการฯ ได้จัดแบ่งการอบรมตามความเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดเพื่อที่จะได้มีการดูแล (Coaching) โดยพ่อบ้าน ปราญช์หรือคนกล้าจากรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1) สำหรับผมเลือกพื้นที่ (จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์) อบรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางกระน้อย อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกครับโดยปัจจุบันโครงการคนกล้าคืนถิ่นเป็นรุ่นที่ 2 (Season 2) รอบที่ 1 รู้สึกว่าขณะนี้ก็ยังเปิดรับการอบรมรุ่นที่ 2 รอบที่ 2 อีกหลาย ๆ พื้นที่เช่นกัน ระยะเวลาอบรม 5 วัน 4 คืนครับ โดยนอนพักที่บ้าน ปราญช์ของแต่ละพื้นที่ (ลักษณะเหมือนโฮมสเตย์นะครับ) เพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจก็ลองค้นหาจาก facebook คนกล้าคืนถิ่น น่าจะมีรายละเอียดมากกว่าที่ผมอธิบายนะครับ

ช่วงหาอยู่-หากิน (จับปลา) และทำอาหารรับประทานร่วมกัน

ในรุ่นที่ผมมาอบรมคือ รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 27 คน ก็มาจากทั้ง 3 จังหวัดด้านบนเลยครับ โดยมีความหลากหลายมาก ๆ อายุก็ตั้งแต่ 20 ต้น ๆ ไปจนถึง 50 (แถมยังมีฝรั่งมาด้วย 1 คน ฟังไทย-พูดไทยได้และเข้าใจระดับดีพอสมควร) มีผู้อบรมจบมัธยมจนไปถึง ป.โท ป.เอก ทำงานเกษตรมาทั้งชีวิตหรือไม่เคยจับงานเกษตรเลยแต่ตั้งใจจะมาทำงานเกษตร ฯลฯ สำหรับศรช.บ้านบางกระน้อยนี้ดูแลโดยผู้ใหญ่สมพงษ์ อ้นชาวนา (ได้รับรางวัลระดับประเทศเลยนะครับ) ส่วนวิทยากรอบรมมีทั้งจากมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย คนกล้ารุ่นที่ 1 ที่ผันตัวเองมาเป็นวิทยากร ผู้ใหญ่สมพงษ์ รวมทั้งคนในชุมชนที่รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ในแต่ละด้านอาทิเช่น การทำน้ำตาลสดจากมะพร้าว การเลี้ยงหมู การเลี้ยงกบ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไส้เดือน การปรุงดิน มะนาววงบ่อ เป็นต้น

เจาะรูโคนต้นหยอดแป้งลูกหมากสัก 2 ลูก เขาว่ารสชาดเหมือนเบียร์ (น่าไปลองทำ อิอิ)

ปราชญ์ (ลุงพฤกษ์) สอนการทำน้ำตาลมะพร้าวสด

กิจกรรมตลอดการอบรม 5 วัน 4 คืนเป็นการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนที่จะเริ่มต้นสำรวจดูความพร้อมของตนเอง การเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การหาอยู่หากินจากพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ การเรียนรู้กับปราชญ์ในท้องถิ่น อาทิเช่น การทำน้ำตาลมะพร้าวสด การเลี้ยงหมู การเลี้ยงกบ การปรุงดิน-ปุ๋ย-โฮร์โมนสำหรับพืช การปลูกผักสวน มะนาววงบ่อ การปลูกพริกไทย การเผาถ่าน+น้ำส้มควันไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้ทุกคนได้เขียนแบบ/ออกแบบแปลนที่ดินตนเองขนาด 1-3 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะมีการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำจากทีมงานตลอดระยะเวลา 5 เดือน มีการจัดแบ่งกลุ่ม 5-8 คน เพื่อเป็นเครือข่าย (เลือกง่าย ๆ โดยอาศัยพื้นที่ใกล้เคียงกัน) คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ สำหรับการอบรมครั้งนี้ (ผมลางานไปอบรม) ผมถือว่าคุ้มค่าจริง ๆ ได้เห็นแนวทางที่จะนำมาปฏิบัติจริง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อนสมาชิกบ้านสวนฯ ท่านใดมีเวลาก็อยากแนะนำให้เข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นะครับ จริง ๆ มีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ผมคงไม่สามารถเขียนรายละเอียดได้ทั้งหมด รวมทั้งบริบทแต่ละพื้นที่ (สถานที่อบรมแต่ละแห่ง) คงจะมีเรื่องอบรมความชำนาญของปราชญ์ที่แตกต่างกันไปครับ ลองค้นดูในอินเตอร์เน็ต "facebook คนกล้าคืนถิ่น" น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ปราชญ์ (ลุงโค่) สอนการเลี้ยงหมู

บ่อแก๊ส (ขี้หมู)

ปราชญ์ (ป้าสำรวย) สอนเลี้ยงกบ

บ่อ (ห้อง) เสพสม 55

ผลผลิตจากห้องเสพสม

การปรุงดิน

การเผาถ่าน+น้ำส้มควันไม้

การขยายพันธุ์หน่อกล้วย

สำหรับตัวผม “ไร่สุโขทัยนี้ดี” ก็ได้แบ่งพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 2 ไร่ โดยเลือกที่จะดำนาต้นเดียวและปลูกพืชสวนครัวรอบ ๆ คันนา ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมาเขียน Blog เพิ่มเติมครับ ขอกำลังใจจากเพื่อนสมาชิกบ้านสวนพอเพียงด้วยนะครับ สวัสดีครับ

 

พื้นที่ลงแปลงดำนาต้นเดียวกับพืชสวนครัวประมาณ 2 ไร่

ความเห็น

เคยอ่านและสนใจโครงการนี้มากๆเพราะตั้งใจคืนถิ่น เหมือนกันกำลังเริ่มเตรียมหลายๆอย่าง ตอนนี้มี่ที่อยู่สัก8ไร่ มีอ้อยตอ3 ปีหน้ากะว่าจะทำเป็นสวนป่ากินได้ คุณTuayfoo นำไปก่อน และมาเป็นพี่เลี้ยงสำหรับบ้านนี้ด้วยนะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะ^^

ความสุข..อยู่ที่ใจ

เดินไปด้วยกันดีกว่าครับ laugh

ไร่สุโขทัยนี้ดี ไร่นี้มีแต่ความสุข

เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ คุณพ่อน้องถ้วยฟู....นี่สิ เป็นการสนับสนุน กันอย่างจริงๆจังๆ เกษตรกร(จะเคยทำเกษตรหรือไม่เคย) มีกำลังใจขึ้นมากเลย...ยิ่ง มีที่ดิน ที่สามารถ ทำจริงได้ด้วย วิเศษ เลยค่ะ ...รอชมผลผลิต "ไร่สุโขทันนี้ดี"เข้าโครงการ... เป็นกำลังใจให้ เต็มที่เลยค่ะ ...พี่บัวเชื่อว่า น้องทำได้อยู่แล้ว คนบ้านสวนฯ เรา ไม่เคยเป็นรองใคร..(มากนัก) สู้สู้ ค่ะ

ขอบคุณพี่บัวริมสำหรับกำลังใจครับsmiley

ไร่สุโขทัยนี้ดี ไร่นี้มีแต่ความสุข

กล้วยตาก น่าจะทำให้ถูกหลักอนามัยกว่านี้นะครับ 

 ดีใจที่ได้รับ สุขใจยิ่งกว่าที่ได้แบ่งปัน

เห็นด้วยครับ น่าจะมีหน่วยงานรัฐ ฯ เข้าไปช่วยส่งเสริมให้แนวคิดกับทุนสนับสนุนปรับปรุงขบวนการผลิตนะครับ

ไร่สุโขทัยนี้ดี ไร่นี้มีแต่ความสุข

ยินดีด้วยครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ผมอยากเข้าร่วมเหมือนกัน แต่ติดที่ไม่สามารถลงแปลงได้ เลยต้องอดไปตามระเบียบ แง แง

"what a wonderful world"

ความจริงเรื่องลงแปลงนี่มีรายละเอียด สำหรับผมก็ลงแปลงเฉพาะวันหยุด (บางอาทิตย์ด้วย) ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าปีหน้าก็น่าจะยังมีโครงการฯ อยู่ครับ

ไร่สุโขทัยนี้ดี ไร่นี้มีแต่ความสุข

เป็นบันทึกที่ทรงคุณค่ามาก อ่านแล้วเห็นภาพอะไรหลายๆ อย่างผุดขึ้นในมโนสำนึกเลยทีเดียว

อยู่ใกล้ๆ กันนี่เองนะครับ พี่หนานไม่มีแนวร่วมเลย อาศัยศึกษาเอากับ "พี่กู.." นี่แหละ ส่วนใหญ่นะ

เพราะถือว่าอยู่กับสื่อ มีโอกาสดีกว่าคนอื่นหน่อย ขอบคุณที่แบ่งปันนะครับผม

ไม่หรอกครับ ที่บ้านสวนพอเพียงนี้ก็มีสมาชิกที่เป็นแนวร่วมพอสมควร ถ้าอย่างไรคุยไปคุยมาถูกคอกันก็ไปมาหาสู่กันได้ครับ

ไร่สุโขทัยนี้ดี ไร่นี้มีแต่ความสุข

หน้า