กระจูด คอน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

 

กระจูด นครศรีธรรมราช

ที่มา : หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์

  • ลักษณะพิเศษกระจูดเป็นพืชน้ำล้มลุก ลำต้นอยู่ใต้ดิน เป็นเถายาวเลื้อยแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ เรียกว่า ไหล ลำต้นที่งอกเหนือพื้นดินเป็นลำต้นเทียมมีสีขาว ลักษณะชะลูด สูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นกลมจะมีขนาดแท่งดินสอ ภายในกลวงมีเยื่ออ่อนยุ่นเป็นแผ่นบางคั่นเป็นข้อๆ เป็นระยะ โคนลำหุ้มด้วยกาบ 2-3 ส่วนบนสุดของต้นเทียม ออกดอกแน่น ลักษณะเป็นกระจุก มีสีน้ำตาล เมื่อแห้งจะเหนียวทนเก็บไว้ได้นาน
  • แหล่งที่พบพบกระจูดในพื้นดินและน้ำที่มีสภาพเป็นกรด พื้นดินที่มีสภาพเป็นป่าพรุกระจายอยู่ในพื้นที่ลุ่มป่าเสม็ด ในนครศรีธรรมราชพบมากในตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด
  • ความสำคัญทางเศรษฐกิจชาวบ้านควนยาว อำเภอชะอวด ยึดอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์กระจูดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำให้มีรายได้ ประมาณเดือนละ 3,000 ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ
    1. เสื่อผืนใหญ่ ใช้ปูนอน มีขนาดใหญ่และชนิดพับสามตอน เพื่อความสะดวกในการพกพาและเก็บรักษา สื่อกระจูดมีใช้กันทุกครัวเรือน
    2. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้าผู้บริโภค เป็นเครื่องตกแต่งบ้านเรือนและของใช้ภายในบ้าน ได้แก่ กระสอบจูด กระสอบนั่งกรอบรูป ที่รองจาน ที่รองแก้ว กระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย ดอกกระจูดแห้งเป็นดอกไม้ปักแจกัน กรอบรูป ที่รองจาน ที่รองแก้ว
  • ความสัมพันธ์กับชุมชนกระจูดขึ้นริมคลองช่วยป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพัง ขึ้นมากในป่าพรุ ช่วยให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ ชาวบ้านควนยาว ตำบลเคร็ง นำกระจูดมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาสานเสื่อ เพื่อใช้ปูรองนั่งและนอนสามารถยึดเป็นอาชีพประกอบได้อีกอาชีพหนึ่ง ทั้งขายต้นกระจูดและจักสานกระจูด โดยผู้ที่ไม่ทำอาชีพจักสาน จะถอนต้นกระจูดมาจำหน่ายให้ผู้จักสาน ในราคาประมาณกำละ 10-20 บาท

ความเห็น

สาดคล้า ที่งานเกษตรแฟร์ที่พัดลุง นั่นแหละมีเหลย แต่แพงนะ น้องว่า


พี่ลองกลับไปแลในบันทึกของน้องตะ

Laughingทำวันนี้ให้ดีที่สุด เวลาชีวิตน้อยลงทุกวัน

วันนี้ยายอิ๊ดนำเสนอแต่สิ่งดีๆ...อูดูเพลิน  อ่านเพลินทุกบล๊อคเลยค่ะ((แฟนพันธุ์แท้ยายอิ๊ดเลยเด้อ))

MSN/MAIL/HI5 : Tongau_oomsin[at]hotmail[dot]com

รู้จักแล้ว จะรู้ว่า ยายอิ๊ด เชือน...ไม่เหมือนเพื่อนนิ

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

ในหนองน้ำกว้าง...จะปักหลักจัดวางเป็นช่องๆ ทาสีบ่งบอกเครื่องหมาย


แสดงความเป็นเจ้าของ...หนองน้ำลำจูด

เป็นเพียงแค่มดตะนอย ตัวจ้อยจิด  ทีพลัดติดกลางช่อ พอเพียงใหญ่

คือหนึ่งเสียงหนึ่งคิดเห็น ที่เป็นไป อาจถูกใจหรือไม่บ้าง ลองชั่งดู

หน้า