ชวนเชิญร่วมงาน "กินดีมีสุขด้วยอาหารพื้นบ้านเรา จาก ป่า นา เล"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ชวน....เชิญ... สมาชิกบ้านสวนพอเพียงและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน "กินดีมีสุขด้วยอาหารพื้นบ้านเรา จาก ป่า นา เล" กำหนดการชุมนุม 3-5 มีนาคม 2554 ณ. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (ทะเลน้อย)

ผักพื้นบ้าน

กำหนดการชุมนุม 3-5 มีนาคม 2554

ณ. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (ทะเลน้อย)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม

ช่วงเช้า

*  ผู้เข้าร่วมเดินทางถึงที่นัดหมาย ก่อนเที่ยง พร้อมข้าวของที่เตรียมมาร่วมชุมนุม

* กินข้าวเที่ยงร่วมกัน ชิมและชมข้าวสังข์หยดห่อใบบัว ลอดช่องใบเตย จากบ้านท่าช้างชุมชนริมทะเลน้อย

ช่วงบ่ายถึงค่ำ

*  เปิดการชุมนุมด้วยวิดีทัศน์ (หนังจอเล็ก) เรื่อง "การเดินทางไปเรียนรู้การกินอยู่แบบแต่แรก"

*  แนะนำตัว ใครมาจากไหน เอาภูมิปัญญาอาหารอะไรมาร่วมชุมนุม

*เรียนรู้วิถีการทำอยู่ทำกินตามฤดูกาลจากชุมชนโซน เขา ควน ป่า และ สาธิตตำรับพื้นบ้านพิเศษ

*  อาหารเย็นตามวิถีชุมชนบนควน บนเขา

ศุกร์ที่ 4 มีนาคม ช่วงเช้า

*  เรียนรู้วิถีการทำอยู่ทำกินชุมชนโซนนา และสาธิต ตำรับพื้นบ้านพิเศษ

ช่วงบ่ายถึงค่ำ

*  เรียนรู้วิถีการทกอยู่ทำกินจากชุมชนโซนเล และสาธิตตำรับพื้นบ้านพิเศษ

*  แลหนังจอเล็ก "ประสบการณ์โรงเรียนชาวนา" ก่อนนอน

เสาร์ที่ 5 มีนาคม ช่วงเช้าถึงเที่ยง

*  เก็บตกสาระภูมิปัญญาเปิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากการชุมนุม

*  ปิดการชุมนุมโดย พระสันติพงศ์ เขมะปัญโญ วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

*  กินเที่ยงร่วมกัน แล้วแยกย้ายกลับบ้าน

.......

งานระดมภูมิปัญญา

"กินดีมีสุขด้วยอาหารพื้นบ้านเรา จาก ป่า นา เล"

1.  ทำไมต้องจัดงานนี้

        เพราะ.... ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของแต่ละถิ่น นับเป็นมรดกองค์ความรู้หลากหลายสาขาที่ทรงคุณ ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง สอดคล้องไปกับฤดูกาล ภูมิศาสตร์เฉพาะถิ่น เขา ควน ป่า นา เล ที่สำคัญคือ มรดกองค์ความรู้พื้นบ้านยังฝังติดอยู่กับตัวบุคคล คือ ปู่ ย่า ตา ทวด รุ่นปัจจุบัน และน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังทรงภูมิรู้ดังกล่าว

       งานระดมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเวลทีเฉพาะให้ผู้เฒ่า จากชุมชนรุ่นที่ยังคงดำรงวิถีการทำอยู่ทำกินแบบพื้นบ้าน ได้มาบอกเล่าเรื่องราวและนำพาทำให้คนรุ่น ลูก หลานได้เห็น ได้รู้จักอย่างเข้าใจในสาระและรูปแบบวัฒนธรรมการกินดีมีสุขด้วยอาหารพื้นบ้าน ก่อนที่จะสูญหายหรือขาดตอนไป

2.  ทำเพื่ออะไรเป็นหลัก

     2.1  เพื่อช่วยกันทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาและเรื่องราววัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านปากใต้เฉพาะพื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง

     2.2  เพื่อเชื่อมเครือข่ายทางวัฒนธรรมการทำอยู่ทำกินแบบพื้นบ้านตามลักษณะภูมิศาสตร์ ควน ป่า นา เล

3.  วันเวลา/สถานที่

    วันพฤหัสบดีที่ 3-5 มีนาคม 2554

    ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ทะเลน้อย)

4.  เนื้อหาและรูปแบบงาน

    4.1  นำเสนอวีดิทัศน์วัฒนธรรมการทำอยู่ทำกินแบบพื้นบ้าน จากการเดินทางไปสืบค้น และเรียนรู้ของทีมงานจากหมู่บ้านเป้าหมายในระยะ 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554)

    4.2  นำเสนอภูมิปัญญาการทำอยู่ทำกิน พร้อมพืชผัก ข้าวปลา ตามฤดูกาล จาก ควน ป่า นา เล และสาธิตตำรับอาหารพื้นบ้านที่มีลักษณะพิเศษ และทั่วไปจากแต่ละถิ่น

    4.3  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าพืชพื้นบ้านที่หายากหรือกำลังจะสูญหายไป

    4.4  เรียนรู้ประสบการณ์เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหาร และโรงเรียนชาวนาจากมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)

5.  ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 70-80 คน

*  ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านเป้าหมาย ประมาณ 20 คน

*  ชาวบ้านรุ่นลูกหลานที่รักการทำอยู่ทำกินเอง ชอบปลูกพืชผัก ประมาณ 30 คน

*  กัลยาณมิตรชาวเมืองที่ศรัทธาและสนับสนุนการกินอยู่แบบพื้นบ้าน ประมาณ 20 คน

หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมในส่วนชุมชนโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6.  ทีมรับผิดชอบหลัก

    นางสาวประไพ  ทอเชิญ   มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)

    นางสาวเบญจวรรณ  บัวขวัญ  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

    นายหร้อหวาน      วัชรจิรโสภณ หมอพื้นบ้านจากอำเภอกรงหรา จังหวัดพัทลุง

......

งานนี้ หากเพื่อนสมาชิกบ้านสวนพอเพียง มีเวลาว่าง ขอเชิญมาร่วมงานนะคะ หากจะมาพักด้วยก็ได้ค่ะ แจ้งมาก่อนล่วงหน้า.... หรือจะมาร่วมงานในภาคกลางวันก็ได้ค่ะ ส่วนที่ทะเลน้อยก็สามารถไปล่องเรือ แลนก ทะเลน้อยได้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ   มีการแบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้านด้วยค่ะ ถือเป็นงานที่ตรงใจชาวบ้านสวนอย่างเรา ๆ ค่ะ

เพื่อนสมาชิกแจ้งความประสงค์มาที่แจ้ว 089-9751974 ก็ได้ค่ะ

ความเห็น

กินดีมีสุขด้วยอาหารพื้นบ้าน.....กิจกรรมดี ๆ จากชุมชน....
อ่านแล้ว อบอุ่นจัง... :embarrassed:

....ความสุขอย่างแท้จริง ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง....

มางานนี้ตะ แล้วพัก 1 คืน รุ่งเช้าล่องเรือแลนกเลน้อย....

พลาดอีกงาน...

ต้นเดือนแอนรับงานไว้ที่ กรุงเทพฯ และเขาใหญ่ 1 เืดือน..

โครงการน่าสนใจมากพี่แจ้ว พัก 1 คืน รุ่งเช้าล่องเรือแลนกเลน้อย...ชอบอย่างบอกไม่ถูก ยังไม่เคยไปเลน้อยด้วย...

....ความสุขอย่างแท้จริง ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง....

ทำไมต้องเป็นเดือนมีนาด้วยน้าาาา เสียดายไปไม่ได้ ถ้าอยุ่เมืองไทยนะ ไม่พลาดแน่

แล้วจะเก็บเรื่องราวดีดี มาฝากจ้า


 

งานแบบนี้  เขาไม่ค่อยได้จัดกันง่ายๆนะ  ดีใจจัง  ที่เขาให้ความสำคัญ  แต่ยังไงก็ยังเป็นส่วนน้อยนะ  อยากให้คนสักครึ่งประเทศ  มองเห็น  อ่านออก  รู้  ถึงความสำคัญของภูมิปัญญา

งานนี้พี่หยอย ประไพ ทองเชิญ เค้าถนัดค่ะ.... ที่สำคัญจะมีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านด้วย.... ป้าอยากร่วมก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาร่วมแบ่งปันได้ค่ะ.....ถ้าให้ดี ลากิจมาร่วมงานด้วยจะเป็นการดีที่สุดค่ะ


:admire2:

รอชมทางนี้นะ  

กิจกรรมนี้น่าสนใจมากค่ะ บรรยากาศดูอบอุ่นมากค่ะ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวความคิดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่นะคะ

งานนี้น่าจะอบอุ่นอย่างที่พี่แป๋วว่าแหละค่ะ คนเฒ่าคนแก่ มาถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นหลาน แจ้วขาดไม่ได้ค่ะ แล้วจะเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะ

หน้า