ต้นยางนายโสธร

ปลูกป่าช่วยโลก 7 ยางนายโสธร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต้นยางนายโสธร ที่ใช้ชื่อว่า ยางนา ยโสธร ไม่ใช่ชื่อพันธ์ยางนานะครับ แต่ที่ตั้งชื่อ ยโสธรเพราะ ได้ทำเรื่องขอกล้าไม้ ยางนา จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดยโสธร ท่านหัวหน้าศูนย์ก็อนุมัติให้มา 1000 ต้น ขอในนาม บ.เอส ที เอ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธรใว้ ณ ที่นี้ ตอนนั้นต้องใช้รถปิคอััพจากชลบุรีวิ่งขึ้นไปรับที่ยโสธร  จำได้แม่นว่า น้ำมันดีเซล ลิตรละ 40 กว่าบาท  ขนาดกล้าไม้ยังเล็กมาก สูง~ 2 1/2 นิ้ว แต่แข็งแรง ไม่ค่อยมีตาย ปลูกไว้ใต้ต้นมะพร้าวน้ำหอม ระยะปลูก 4*4 เมตร มีมะพร้าวน้ำหอมSubscribe to RSS - ต้นยางนายโสธร