ปลูกกระชาย

ทำชั้นเพาะเห็ดติดกำแพง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Laughing วันนี้ป้าลัดหัดทำชั้นเพาะเห็ดติดกำแพงค่ะ Laughing