บุญข้าวสาก

น้องโต๋จะพาไป..ยาย..ข้าวสากครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ปี 2555  ตรงกับวันอาทิตย์ ที่  30 ก.ย.   มีบุญได้เกิดมาเป็นคนอิสานทั้งที ต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ค่ะ ทุกปีต้องทำห่อข้าวใหญ่ ห่อข้าวน้อย ไปวัด ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันธ์..ล่วงหน้า..ไปแล้ว

 

วันพระใหญ่ ที่รอคอยมาทั้งปี เป็นวันเพ็ญกลางพรรษา ลูกอิสานที่ไปทำงานทำการ หากินต่างถิ่น พอถึงวันนี้ ก็จะพากันกลับบ้านเกิด ไปทำบุญหาญาติ ๆ ที่ล่วงลับ บรรพบุรุษ และเผื่อแผ่ให้กับผีไม่มีญาติ สัมภเวสีทั่วไป 

 Subscribe to RSS - บุญข้าวสาก