พ่อแม่

ชีวิตที่พอเพียงของพ่อและแม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เปิดบันทึกด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุด

การใ้ช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆ แทบจะไม่ได้ยินคำว่า ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่... แนวทาง... วิถีชีวิต... หรือคำอื่นใด ที่ต่างหามานิยามกันไป พอลองศึกษาในรายละเอียดแต่ละวิธีการแล้วดูเหมือนว่าทุกๆ อย่างนั่นคือสิ่งที่พ่อกับแม่ผมทำอยู่นั้นเอง และก็ไม่น่าเชื่ออีกเช่นกันว่าแค่วิธีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายแบบนั้นจะสามารถสร้างชีวิตสองชีวิตของลูกให้ได้เิติบโตเรียนจบสูงๆ มีงานทำมีชีวิตที่ดีได้ขนาดนี้Subscribe to RSS - พ่อแม่