โซล่าเซลล์

โครงงานเพื่อการเกษตร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่18 กุมภา  56  วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  จัดประกวดโครงงาน  ขอนำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาให้ชมกันค่ะ

เครื่องที่1  เครื่องดักจับแมงดานา