หอมแผ่นดิน

ท่องเที่ยวทั่วจันทบุรี

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต้นฉบับ http://serameo.wordpress.com/2013/10/23/23-oct-13/

 

October 23, 2013 – Chulalongkorn Day (ท่องเที่ยวทั่วจันท์อีกแล้วเยี้ยะ)

ป.ล. “เยี้ยะ” น่าจะเป็น adverb (มั้ง) ในภาษาจันท์เพื่อเน้นการกระทำซ้ำๆ

กลับไปบ้านที่จันทบุรีรอบนี้ได้ไปเที่ยวมาหลายที่เลย เริ่มตั้งแต่: