มะนาวแป้น

มะนาว บ้านสวนมะนาว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มีกิ่งพันธ์มะนาวพิจิตร1 และมะนาวตาฮิติ มาจำหน่ายครับ

รูปภาพของ สวนมะนาวภูเขียว

มี กิ่งพันธุ์ มะนาวพิจิตร1 ,พันธุ์ ตาฮิติ(ไร้เมล็ด)พันธุ์ ด่านเกวียน
มี ทั้งแบบกิ่งตอนและเสียบยอดบนตอมะขวิดมาจำหน่ายครับ ยิงฟันยิ้ม

ต้นละ 100 บาทครับความสูงประมาณ 1ฟุตปีเดียวโตแน่นอน.

เหมาะ กับการนำไปปลูกในท่อปูนซีเมนต์ ทำมะนาวนอกฤดู

กิ่งพันธุ์มะนาวพิจิตร 1, มะนาวแป้นดกพิเศษ, มะนาวพันธุ์พิจิตร 1, กิ่งตอน และ เสียบยอด จำนวนมากครับ

รูปภาพของ สวนขวัญพรรณไม้

        มีกิ่งพันธุ์มะนาวพิจิตร 1, หรือมะนาวแป้นพิจิตร1 ที่เสียบยอดบนตอมะขวิด, ตอส้ม และตอมะนาวพวง ครับ มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 เป็นมะนาว ที่ได้จากการวิจัยตามโครงการผส มและคัดเลือก พันธุ์มะนาว ที่ต้านทานโรคแคงเกอร์ที่ดำเนินการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร จ.พิจิตร โดยมีนายณรงค์  แดงเปี่ยม เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ระหว่างปี      พ.ศ.2538-2543  จนได้ลูกผสมที่เกิดจากการผสมของมะนาวแป้นรำไพกับมะนาวน้ำหอมอุดร เป็นมะนาวสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถคัดเลือกเอาไว้ได้คือ มะนาวพันธุ์ แป้นพิจิตร 1 ที่มีความต้านทานโรคแคงเกอร์ได้ดีกว

มีกิ่งพันธ์มะนาวพิจิตร1 ,มะนาวแป้นรำไพ,ไร้เมล็ด,แป้นฯลฯ มาจำหน่ายครับ

รูปภาพของ สวนมะนาวภูเขียว

มีกิ่งพันธุ์ มะนาว พันธุ์พิจิตร1 ,พันธุ์ตาฮิติ(ไร้เมล็ด)พันธุ์ แป้นรำไพ แป้นทวาย แป้นพวง แป้นฯลฯ
มีทั้งแบบกิ่งตอนและเสียบยอดบนตอมะขวิด,ตอส้มโอ,ตอมะนาวมาจำหน่ายครับ ยิงฟันยิ้ม

พิจิตร 1ต้นละ 70-80 บาทแล้วแต่จำนวนมากน้อยครับ.ซื้อเยอะราคาต่อรองได้ครับความสูงประมาณ 1ฟุต