สารแอนโทไซยานิน

ข้าวโพดข้าวเหนียว"สีม่วง"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 ขอเสนอทางเลือก"อาหารเป็นยา" 1 ชนิด ครับ  คือ  ข้าวโพดข้าวเหนียว"สีม่วง"

    เป็นข้าวโพดลูกผสม  ที่มีเมล็ดสีม่วงเข้ม ทั้งฝัก  และที่สำคัญที่สุด คือ อุดมไปด้วย  สาร แอนโทไซยานิน

 

 Subscribe to RSS - สารแอนโทไซยานิน