รั้วกิ่งไม้ (Brushwood Fence)

เลาะ เลียบ ริม รั้ว 3

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้อ้อยหวานเอารั้วบ้านชุดสุดท้ายมาให้ชมกัน จะเป็นกลุ่มรั้วที่ผสมกันระหว่างรั้วที่ใช้วัสดุตามธรรมชาติ คือรั้วกิ่งไม้ (Brushwood Fence) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย รั้วขัดแตะหรือรั้วสาน (wattle fences) ภูมิปัญญาชาวบ้านชาวยุโรบ รั้วท่อนไม้ภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวสวีเดน รั้วขวดรีไซเคิล หรือรั้วเพื่อโลกสีเขียว และรั้วตะแกงเหล็กใส่หิน (Stone Gabion fence)Subscribe to RSS - รั้วกิ่งไม้ (Brushwood Fence)