เกี่ยวข้าว ทำนา นานุวัฒน์

เกี่ยวข้าว ปีนี้ 57

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อากาศสดใส แดดไม่ร้อนมาก เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 57 วันเกี่ยวข้าวแปลงนี้ และปีนี้ของผม  Subscribe to RSS - เกี่ยวข้าว ทำนา นานุวัฒน์