ฤดูร้อน (Summer) มิถุนายน - สิงหาคม

ฤดร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มิถุนายน ถึง 21 กันยายน ของทุกปี  ช่วงเวลากลางวันจะมากกว่ากลางคืน  เวลาประมาณเกือบ 3 ทุ่มก็ยังไม่มืดค่ำ กิจกรรมต่างๆๆๆที่ทำกัน  บางคนก็เล่นกิฬา ปิคนิก เที่ยวทะเล ฯล ที่เห็นส่วนใหญ่จะไปกันเป็นครอบครัว

ฤดูร้อน...คิดถึงอะไรเอ๋ย...Subscribe to RSS - ฤดูร้อน (Summer) มิถุนายน - สิงหาคม